Werken bij Help & contact

Vrienden van

Onze bewoners zijn hun hele leven actief geweest, in werk en vrije tijd. Nu ze bij ons wonen, houden we hen graag actief en betrokken bij de lokale samenleving. Dat draagt bij aan een 'Waardig Leven'. Maar veel zaken die het leven mooi maken en sjeu geven, kunnen niet worden betaald uit de reguliere zorgbudgetten. Dankzij vriendenstichtingen kunnen we tóch meer doen en aanschaffen. Zo is er een rolstoelbus voor De Hullen, zijn er robothonden op Seewende en Wonderfoons op alle locaties. Maar ook een fijne dag eropuit of entertainment is zo mogelijk. We hebben twee vriendenstichtingen: Stichting Vrienden van Het Baken en Stichting Vrienden van De Hullen.

Stichting Vrienden van Het Baken

Met projecten en activiteiten geeft Stichting Vrienden van Het Baken extra glans aan het leven van alle bewoners. De stichting heeft onze bewoners bijvoorbeeld voorzien van innovatieve belevingsmiddelen zoals Wonderfoons, robotdieren en een Snoezelkar. Ook organiseert de vriendenstichting culturele en entertainment-activiteiten zoals optredens en voorstellingen. In coronatijd bezorgde ze bloemen en lekkers voor alle huiskamers. De stichting is er voor alle locaties van Het Baken.

Heeft u een goed idee of wilt u bijdragen?

Heeft u als bewoner, naaste of medewerker een voorstel voor een project of activiteit? Of wilt u bijdragen? Neem dan contact op met de vriendenstichting via stichtingvriendenvan@zorgverlening-hetbaken.nl. De stichting heeft ook een eigen website: www.vriendenvanhetbaken.nl. Wilt u een schenking doen? Dat kan via bankrekeningnummer NL07 RABO 0384 7255 97. De Stichting Vrienden van Het Baken heeft de ANBI-status.

Stichting Vrienden van De Hullen

Locatie De Hullen heeft ook een eigen vriendenstichting. Dat is historisch zo gegroeid. Stichting Vrienden van De Hullen bezit, beheert en onderhoudt een rolstoelbus. Deze rolstoelbus is onmisbaar: dagelijks gaan thuiswonende ouderen hiermee van en naar de Dagbegeleiding. Ook staat de bus klaar voor bewoners die op familiebezoek gaan of een dagje uit willen. Stichting Vrienden van De Hullen zorgt ervoor dat de bus blijft rijden.

Daarnaast betaalt de vriendenstichting zaken waarvoor Het Baken geen reguliere zorgbudgetten kan gebruiken zoals activiteitenbegeleiding en de inrichting van de huiskamer en tuin. De stichting heeft bewoners van De Hullen ook voorzien van innovatieve belevingsmiddelen zoals een Qwiek.up.

Heeft u een goed idee of wilt u bijdragen?

Wilt u meer weten over de projecten of wilt u zelf bijdragen aan een 'Waardig Leven' voor bewoners van De Hullen? Neem dan contact op met de vriendenstichting via vriendenvandehullen@gmail.com. Wilt u een schenking doen? Dat kan via bankrekeningnummer NL78 RABO 0348 4232 33.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!