Werken bij Help & contact

ANBI-status

Zorgverlening Het Baken heeft de ABNI-status. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Wij hebben de ANBI-status omdat we met onze activiteiten het algemeen nut dienen. Bovendien heeft onze organisatie geen winstoogmerk. Wilt u meer weten over ANBI? Ga dan naar de website van de Belastingdienst.

Wat is de ANBI-status?

Doet u een gift of schenking aan ons? Dan betaalt u over dat bedrag geen schenkbelasting. Bovendien mag u uw gift of schenking aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Nog een voordeel van onze ANBI-status: Het Baken hoeft geen erfbelasting te betalen voor erfenissen die wij gebruiken voor het algemeen belang. Uw geld komt dus te allen tijde volledig ten goede aan Het Baken. Ons RSIN/fiscaal nummer is: 814985841.

Publicatieplicht

De publicatieverplichtingen die samenhangen met de ANBI-status vindt u in ons jaarverslag. Het gaat daarbij om publicatie van gegevens zoals het adres van Het Baken, de doelstelling, de hoofdlijnen van beleid, de functie en naam van de bestuurder, het beloningsbeleid van de medewerkers van Het Baken, verslaglegging van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!