Werken bij Help & contact

Missie en visie

Wie zijn we, waar staan we voor en waar gaan we voor? Dat staat in onze missie en visie. Alles wat we doen moet hierop aansluiten. Zo blijven we doen wat we belangrijk vinden en wat we met elkaar hebben afgesproken.

Onze missie

Samen werken wij aan 'Waardig Leven'. De ander (h)erkennen in wie hij of zij is en wederkerigheid helpen hier invulling aan te geven.

Onze leidende principes

Om onze bewoners en cliënten een 'Waardig Leven' te kunnen bieden, werken we vanuit een aantal leidende principes:

  • De stem van de bewoner of cliënt is leidend
  • We zijn vertrouwd en dichtbij en werken vanuit ons hoofd, hart en handen
  • We tonen eigenaarschap en nemen onze verantwoordelijkheid
  • We werken oplossingsgericht en denken in mogelijkheden, daarbij gebruiken we ieders talent
  • We tonen lef bij wat we doen en wat mogelijk is

Onze visie

Het Baken is dé kleinschalige zorgorganisatie op de Noord-Veluwe met expertise van oudere mensen die een intensieve zorg- of behandelvraag hebben. Samen met de bewoner of cliënt en diens naasten creëren we meerwaarde voor leven en welbevinden voor ouderen. Ons uitgangspunt is een positieve gezondheid en een goede balans tussen eigen regie en samenredzaamheid. Zo maken we het mogelijk dat bewoners en cliënten hun leven kunnen leiden zoals zij zich wensen of van huis uit gewend zijn. Wij verlenen zorg die zó goed is, dat wij onze eigen vader of moeder aan de medewerkers van Het Baken durven toevertrouwen.

Onze kernwaarden

Vanuit onze visie zijn er een aantal belangrijke kernwaarden vastgesteld:

  • Onze bewoners en cliënten kunnen bij ons zoveel als mogelijk hun leven leiden zoals zij zich wensen of van huis uit gewend zijn
  • Onze medewerkers geven het beste van zichzelf. Ze zijn deskundig en nemen hun verantwoordelijkheid. Regels en afspraken moeten hen daarbij helpen, niet belemmeren
  • Zorgverlening Het Baken is toekomstbestendig en in alle opzichten (financieel, personeel, kwaliteit van zorg) gezond
  • We nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door een groeiend aantal ouderen met een complexe zorgvraag hulp te bieden
Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!