Werken bij Help & contact

Samen zorgen, nu & morgen!

Er komen steeds meer mensen die een beroep doen op de langdurige zorg. Niet alleen de omvang, maar ook de aard van de zorgvraag zal de komende jaren sterk veranderen. Mensen worden ouder en lijden vaak als ze in een verzorgingshuis komen aan twee of meer ziekten. Het Baken ziet het nu al gebeuren en bereid zich voor op deze nieuwe situatie. Hoe kunnen we samen zorgen, nu & morgen?

In Nederland is er een goed ontwikkeld systeem van zorg, dat wordt gefinancierd en geleverd door professionals in de gezondheidszorg, zoals verpleegkundigen en verzorgers. Dit systeem staat onder druk. Het Baken wil ook in de toekomst iedereen de juiste zorg bieden. Om dit te realiseren is de samenwerking met het sociale netwerk van de bewoners en vrijwilligers noodzakelijk. Een nieuwe werkwijze voor professionals waar vrijwilligers, mantelzorgers en netwerken betrokken zijn bij de zorg. Sinds begin dit jaar zijn we gestart met een projectgroep die zich focust op de informele zorg.

Naar aanleiding van ons doelgroepen- en onze literatuurstudie zijn we gekomen tot de volgende visie op informele zorg:

Visie op Informele Zorg | Zorgverlening Het Baken 

In de samenwerking tussen cliënt/bewoner, informele en formele zorg en sociaal netwerk wordt zorg en ondersteuning met en voor de cliënt/bewoner op maat georganiseerd. In deze noodzakelijke samenwerking werken we vanuit gelijkwaardigheid, vertrouwen, erkenning en hebben we respect voor elkaars (on)mogelijkheden en grenzen. 

Samen

Samen is alleen mogelijk wanneer iedereen achter de visie staat en alle doelgroepen het belang ook in zien. Afgelopen tijd heeft de projectgroep daarom contact gezocht en geluisterd naar de verschillende inzichten per doelgroep.

 • Bewoners
  Met verschillende bewoners van verschillende locaties en doelgroepen zijn we in gesprek geweest d.m.v. een interview.
 • Medewerkers
  De medewerkers hebben per team en behandelaren een aantal vragen behandeld over het onderwerp informele zorg.
 • Interne stakeholders (leden van de OR / MT /CCR /RVT en operationeel leidinggevenden)
  Voor deze groep is er een bijeenkomst geweest waar wensen en ideeën werden uitgewisseld.
 • Vrijwilligers
  Voor de vrijwilligers is er per locatie een high tea georganiseerd. Tijdens de high tea is de informele zorg nader besproken.
 • Naasten
  Voor naasten is er een enquête uitgegaan waarin zij konden aangeven hoe zij tegen informele zorg aankijken en waar zij de samenwerking zien.

Uitkomsten per doelgroep

Bewoners:

 • Bewoners hebben geen duidelijk beeld bij de term informele zorg;
 • Bewoners vinden het fijner dat naasten op de koffie komen dan dat ze wat komen doen op het gebied van bijvoorbeeld de zorg of welzijn. Bewoners geven aan dat (klein)kinderen het al zo druk hebben en zij willen hen niet extra belasten.

Medewerkers (zowel de teams en de behandelaren):

 • Informele zorg: als een vrijwilliger/mantelzorger iets doet voor een cliënt of naasten om ons werk uit handen te nemen;
 • Informele zorg wordt minimaal tot niet ingezet binnen de communities;
 • Samenwerking verloopt redelijk, onduidelijk wat een vrijwilliger wel/niet mag doen en hoe verantwoordelijkheden liggen;
 • Onderlinge communicatie in de samenwerking moet beter, zelfstandigheid van de informele inzet is een pre, het aanbieden van scholingen voor informele inzet komt duidelijk naar voren;
 • Meer informele inzet, betekent meer mensen en handen, meer meningen en meer overleg, dit kan belastend worden ervaren door professionals.

Interne stakeholders (leden van de OR / MT /CCR /RVT en operationeel leidinggevenden):

 • Informele zorg, vrijwillig of betaalde zorg? Het is geen professionele zorg;
 • Het levert veel op, denk aan samenwerking, betrokkenheid, verbinding, voldoening, meer kwaliteit van leven voor bewoners, verdriet en ongemak;
 • Integratie in de teams, een duidelijke visie en meer naasten en vrijwilligers kunnen inzetten zijn punten waar we mee aan de slag kunnen;
 • Duidelijkheid in verantwoordelijkheden en een duidelijke visie moet er snel komen.

Vrijwilligers:

 • Vrijwilligers voelen zich over het algemeen gezien door Het Baken;
 • Zijn soms nog wat zoekende wat betreft hun rol en verantwoordelijkheden op de afdelingen. Zien nog wel wat belemmeringen om samen te gaan werken met zorg en familie, omdat veel mensen een druk en werkzaam leven hebben;
 • Willen graag de samenwerking aangaan wanneer er duidelijke afspraken zijn van wat hun verantwoordelijkheden zijn.

Naasten:

Hoe nu verder?

Op basis van bovenstaande uitkomsten is de visie geformuleerd en starten we met fase 2. Tijdens deze fase zullen we o.a. bij verschillende interne processen stilstaan. Hoe kunnen we onze visie gaan uitvoeren en wat is er allemaal voor nodig? In de volgende nieuwsbrief komen wij hier graag bij u op terug.

Zijn er vragen of opmerkingen over het project of bovenstaande informatie dan kunt u contact opnemen met Angela de Vos, lid van de werkgroep informele zorg, via: (06) 126 65 804.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!