Werken bij Help & contact

Actiedag 5 september: doet u mee?

Wie weet heeft u gehoord van de bezuinigingen die er vanaf 2024 op de ouderenzorg afkomen. Afgelopen tijd ondernamen we, samen met partnerorganisaties WZU, Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe en Viattence, al allerlei acties om die bezuinigingen af te wenden. 5 september 2023 doet Het Baken, samen met 250 andere zorgorganisaties, mee aan een landelijke actiedag. Op deze webpagina meer informatie over deze dag en wat u zou kunnen betekenen.

Over de actiedag

5 september gaan we naar Den Haag om aandacht te vragen voor bezuinigingen en om onze zorgen over de zorg te uiten. U kunt ons die dag op verschillende manieren ondersteunen:

1. Welkom en ondersteunen bij extra activiteiten

De zorg zal op 5 september zoveel mogelijk doorgaan zoals u dat van ons gewend bent. Wel willen we op elke woonzorglocatie aandacht geven aan de actie door tussen 14.00-16.00 uur iets extra’s te doen voor de bewoners. U bent hier ook van harte voor uitgenodigd. Om gezellig deel te nemen én wanneer nodig en wanneer u dit wilt, ter plekke te ondersteunen. Aanmelden hiervoor hoeft niet, u mag gewoon binnen komen lopen.

2. Deelnemen aan de actiedag

Wilt u met ons mee naar Den Haag om uw te stem te laten horen? Dat mag! Geef u dan op vóór 24 augustus via deze link: aanmelden actiedag. Zo weten we wie er meegaan zodat we, samen met WZU, Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe en Viattence busvervoer kunnen regelen. We verwachten rond 8.00 uur te vertrekken en rond 15.00 uur weer thuis te zijn. Mocht het busvervoer vol zijn dan kunt u op eigen gelegenheid naar Den Haag. Het exacte programma van de dag vindt u hier. In de week van 28 augustus ontvangen de deelnemers aan de actiedag per mail meer informatie over het exacte programma, de opstappunten van de bus, etc.*

3. Onderteken de petitie

Tijdens de actiedag wordt er een petitie overhandigd. Heeft u de petitie al ondertekend? Zo nee, klik dan hier en klik op ‘teken de petitie’.

Waarom doen we deze landelijke actie?

Het klopt dat op deze manier onze stem laten horen niet in de aard van de meeste zorgprofessionals zit. Wel voelen we op dit moment enorm de urgentie om onze stem te laten horen en daarom kiezen we ervoor deel te nemen. De redenen voor de actie zijn:

Minder geld vanuit overheid en zorgkantoor
Er komt, door het kabinetsbeleid en door het korten van de vergoedingen vanuit het zorgkantoor, minder geld voor de ouderenzorg beschikbaar in 2024. Dat betekent minder geld voor handen aan het bed en minder geld voor vastgoed, terwijl het aantal ouderen stijgt en het de kosten om de zorg te organiseren ook. Het Baken staat er nog goed voor maar toch brengt dit, net als bij veel andere zorgorganisaties, noodzakelijke versobering met zich meebrengen in de roosters, ondersteuning en bouwplannen.

Stijgende kosten

Daarnaast willen we een goed werkgever zijn en blijven die staat voor werkplezier, een goede werk-privébalans en een passend salaris. Niet voor niets maakte ook Het Baken zich hard voor een goede cao met als glansrijk resultaat dat de lonen en andere vergoedingen in de ouderenzorg in een aantal stappen stijgen tot maximaal 15%. Deze stijgende loonkosten worden niet volledig gecompenseerd door de overheid en komen dus bovenop de inflatie, hogere huur- en energiekosten en andere toenemende kosten.

Meer tijd nodig voor toekomstbestendig maken van zorg
Nu al werken we samen met andere zorgorganisaties hard aan het fundamenteel anders organiseren van de zorg: langer thuis, meer gericht op zelfredzaamheid, samen met naasten en het netwerk. We zijn doordrongen van de noodzaak om de zorg toekomstbestendig te maken maar daar hebben we meer tijd én geld voor nodig. Geld en tijd die er niet meer zijn als we met de effecten van de bezuinigingen aan de slag moeten.

Wat is er afgelopen tijd al gedaan vanuit de ouderenzorgorganisaties op de Veluwe?

  • Begin juni: Het Baken heeft de samenwerkende zorginstellingen vertegenwoordigd in een spoedoverleg met zorgkantoor Zilveren Kruis om aan te geven dat deze kortingen echt niet kunnen.
  • Ook is er half juni een open brandbrief gestuurd aan minister Helder van Langdurige Zorg en Sport vanuit de regio Groot Zwolle en onze 4 VVT organisaties op de Noord-Veluwe.
  • Er een petitie gestart, waarin wordt gevraagd de bezuinigingen op de ouderenzorg voor 2024 van tafel te halen. Op 4 juli jl. is de opbrengst van de eerste week aangeboden aan de Tweede Kamer en aan minister Helder, de petitie was toen door 15.000 mensen ondertekend. Ondertekenen kan nog steeds via deze link.
  • Het Baken heeft eind juli samen met 250 zorgorganisaties te kennen gegeven dat we een kort geding hebben aangespannen tegen het zorgkantoor omdat we op basis van deze zorginkoop niet kunnen garanderen dat we goede ouderenzorg op de Veluwe kunnen blijven bieden.
  • Deze maand zal daar een kort geding, waar ook WZU Veluwe, het Baken, Viattence en Zorggroep Noordwest Veluwe aan meedoen, op volgen aan de Nederlandse Staat (ministerie van VWS) en de NZA. Dit is een logische stap omdat de overheid de beschikbare financiële ruimte voor de zorg bepaalt.

De Centrale Cliëntenraad, De Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht hebben hun steun uitgesproken over de stappen die worden gezet.

Meer info?

We updaten deze pagina regelmatig met nieuwe informatie. Heeft u een vraag? Stel deze dan aan de (operationeel) leidinggevende van de community waarbij u betrokken bent.

*Omdat we een goede balans tussen het aantal medewerkers, vrijwilligers en naasten belangrijk vinden tijdens de actiedag en we het aantal mensen dat enthousiast is om iets te betekenen goed willen verdelen over Den Haag en de woonzorglocaties, kan het zijn dat we bij veel aanmeldingen voor de actiedag u vragen toch een andere rol te vervullen. Bijv. bij de extra activiteit op de woonzorglocatie. We gaan hier niet van uit, maar weet dat dit een optie kan zijn.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!