Werken bij Help & contact

Nieuwe medezeggenschapsregeling tussen Het Baken en de Centrale Cliëntenraad

13 juli 2023

‘Betrokkenheid en inspraak van cliënten nog meer centraal’

Zorgverlening Het Baken heeft voor haar verzorgingsgebied Elburg, Nunspeet, Hattem en Oldebroek een Centrale Cliëntenraad die opkomt voor de belangen van de cliënten en hun naasten. Bestuurder Wilfred Juurlink, Het Baken, Kees van Heuveln en Chris van Tilborg, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Centrale Cliëntenraad, ondertekenen de nieuwe medezeggenschapsregeling. Deze overeenkomst regelt op welke wijze de medezeggenschap voor cliënten en/of hun wettelijke vertegenwoordigers is ingericht bij Het Baken. Een volgende stap naar een nog betere belangenbehartiging van cliënten.

Medezeggenschapsregeling

De ondertekening van de medezeggenschapsregeling is een symbolische stap die de intentie van beide partijen weerspiegelt om samen te werken aan een optimale zorgomgeving voor de cliënten van Het Baken. Het markeert het begin van een nieuwe fase waarin de betrokkenheid en inspraak van cliënten nog meer centraal staan. “De ondertekening van deze overeenkomst benadrukt de gedeelde visie van Het Baken en de Centrale Cliëntenraad”, vertelt Kees van Heuveln.

“De Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten van Het Baken en fungeert als een belangrijk klankbord voor de organisatie. Door regelmatig overleg, open communicatie en betrokkenheid bij het beleid, geeft de CCR de cliënten en hun naasten een stem”, zegt Wilfred Juurlink.

Samen de belangen beschermen van de cliënten en hun naasten

De vergrijzing, de toenemende zorgzwaarte bij cliënten die verhuizen naar een verpleeghuis, de personeelstekorten en de stijgende zorgkosten zijn fikse uitdagingen voor de verpleeghuiszorg. Deze uitdagingen hebben impact, op zowel zorgprofessionals als zorgaanbieders. De groep die de gevolgen direct voelt zijn de cliënten en hun naasten. Samenwerking tussen alle betrokkenen in de zorg leidt tot betere kwaliteit van werken en leven.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!