Werken bij Help & contact

Algemene informatie 'De deuren staan open'

Misschien heeft u er al over gehoord. Vanaf 2024 gaan we ook bij Zorgverlening Het Baken het ‘open deuren beleid’ volgen wat landelijk voor alle verpleeghuizen geldt. We noemen dit bij Het Baken: De deuren staan open. In dit bericht meer informatie over wat dat betekent. Bent u eerste contactpersoon? Dan bent (of wordt) u per brief of mail persoonlijk geïnformeerd over en betrokken bij dit nieuwe beleid.

Wat houdt ‘De deuren staan open’ in?

‘De deuren staan open’ houdt in dat we de mensen die bij Het Baken wonen zo min mogelijk beperken in hun bewegingsvrijheid. Bewoners mogen gaan en staan waar zij dat willen en wanneer zij dat willen. Voor bewoners met een fysieke beperking is deze vrijheid vanzelfsprekend. Maar voor veel bewoners met een psychische beperking, bijvoorbeeld dementie, is dat op dit moment lang niet altijd het geval. De deuren zijn voor hen meestal gesloten zodat zij niet per ongeluk in een benarde situatie belanden. Toch gaat dit beleid voor iedereen gelden.

Plan op maat

Uiteraard doen we de deuren niet zomaar van het slot. Samen met zorgmedewerkers, specialisten en naasten maken we (of is er) voor bewoners voor wie open deuren een risico kunnen vormen, een persoonlijk plan op maat. Hierin staat hoe ‘De deuren staan open’ specifiek voor de bewoner vorm krijgt. Met als uitgangspunt dat het bijdraagt aan kwaliteit van leven én tegemoetkomt aan gewenste (bewegings)vrijheid.

Globale planning

Per locatie is er een plan zodat de uitrol van dit beleid zo goed en veilig mogelijk verloopt. Medewerkers van Het Baken denken, in een locatie specifieke werkgroep, al een poosje na over hoe ze dit beleid op elke woongroep, in elke andere ruimte op de woonlocatie en voor ieder persoonlijk praktisch gaan maken en hoe (zorg)technologie ons daarbij ondersteunt.

Op de ene community zal de impact van ‘De deuren staan open’ wat groter zijn, dan op de andere. We doorlopen het plan stapsgewijs. Eerst (voorjaar) gaan we de binnendeuren openzetten zodat bewoners zich op díe plek van het gebouw kunnen bevinden waar zij op dat moment willen zijn. Pas daarna (zomer) maken we de plannen rondom het openen van de buitendeuren concreter. Dit doen wij uiteraard in afstemming met naasten, de cliëntenraad, de buurt en de gemeente. In alle gevallen geldt dat ‘zorgvuldigheid gaat boven snelheid'.

Locatiespecifieke informatie

Locatie Hoenwaard, Hattem

Binnendeuren open vanaf5 maart 2024
Bijzonderheden / aandachtspunten
  • Elke bewoner wordt uitgerust met een tag die een deur open of gesloten houdt. Mocht een deur niet opengaan, terwijl u dit wel verwacht, dan kan het zijn dat er een bewoner aan de andere kant van de deur staat. Let hierop.
  • De deur van de hal van Het Baken naar de centrale hal van de Hof van Blom zit straks dicht. De bel die bij deze deur hangt in de hal van de Hof van Blom wordt straks doorgeschakeld naar een telefoon. Op deze manier ondervangen we het eventuele bellen van bezoekers / leveranciers.
Wat te doen bij hulpvraag of

niet-pluis gevoel

Bij calamiteiten en noodgevallen, bel het BHV-nummer van Hoenwaard: 088 - 258 14 44

Bij andere gevallen waarbij hulp van een zorgcollega wenselijk is, bel de woongroep van de bewoner:
De Tinne 088 - 258 1088 | Fortuin 088 - 258 1087 (boven)
Dijkpoort 088 - 258 1086 | Molecaten 088 - 258 1085 (beneden)


Locatie De Hullen, Oldebroek

Binnendeuren open vanaf13 februari 2024
Bijzonderheden / aandachtspunten
  • De deuren zijn standaard open van 9.00 uur tot 17.00 uur. Van 17.00 tot 9.00 uur te openen met een toegangspas.
  • De deuren zijn te openen door op de knop bij de deur te drukken. De toegangspas is dus overdag niet meer nodig.
  • De deuren die toegang geven tot het trappenhuis zijn nog wel voorzien van het codeslot.
Wat te doen bij
hulpvraag of niet-pluis gevoel
In het restaurant vindt u een noodknop voor wanneer er met spoed hulp nodig is.

Bij andere gevallen waarbij hulp van een zorgcollega wenselijk is, bel de woongroep van de bewoner: Rustenburg 088 - 258 1081 | Schouwenburg 088 - 258 1082 | Oldhorst 088 - 258 1080 | Eik 088 - 258 1077 | Beuk 088 - 258 1078 | Kastanje 088 - 258 1079

Locatie De Voord, Elburg

Binnendeuren open
vanaf
Half april 2024 (iets later ten opzichte van eerdere berichtgeving)
Bijzonderheden /
aandachtspunten
Deuren van de klapdeuren krijgen een klink i.p.v. een knop.
Wat te doen bij een
hulpvraag of niet-pluis
gevoel
Vraag hulp aan de dichtsbijzijnde medewerker van Het Baken.


Locatie Seewende, Nunspeet

Binnendeuren open
vanaf
Medio april
Bijzonderheden / aandachtspunten
  • Er zijn op dit moment geen bewoners met een beperking tot vrijheid binnen het gebouw.
  • Er gaat, net als op de andere locaties, nog een proefweek (pilot) plaatsvinden voordat de binnendeuren daadwerkelijk open gaan.
Wat te doen bij een hulpvraag of niet-pluis gevoelVraag hulp aan de dichtsbijzijnde collega, bijv. van de receptie, het restaurant of een collega van de groep. Bij andere gevallen waarbij hulp van een zorgprofessional wenselijk is, druk op de hals- of polsbel van de bewoner, bel met de afdeling van de bewoner of met de collega's van gastvrije ontvangst.Bent u naaste, vertegenwoordiger of eerste contactpersoon van een van onze bewoners? Dan wordt (of is) de eerste contactpersoon geïnformeerd over alles wat relevant voor de locatie en community van uw naaste. Vragen hierover? Stel ze dan aan een medewerker of de community coach van de community van uw naaste.

Wat gaat u ervan merken?

Als naaste, bezoeker en vrijwilliger kunt u bijvoorbeeld gaan merken dat:

  • U bewoners van andere afdelingen kunt tegenkomen op de gangen en in de algemene ruimtes. Er zullen meer mensen rondwandelen in het gebouw en het zal er iets drukker zijn.
  • Mocht u het gevoel krijgen dat er iets niet klopt (een niet-pluis gevoel) of u maakt zich zorgen over een bewoner die u ziet (iemand lijkt in paniek of vertoont agressief gedrag)? Doorloop dan de acties benoemd in de tabel hierboven.

Achtergrond van het open deuren beleid

Vanaf 2020 is in Nederland de Wet Zorg en Dwang (WZD) ingevoerd. In deze wet staat dat mensen in verpleeghuizen niet meer tegen hun zin achter gesloten deuren mogen wonen. Steeds meer zorgorganisaties in onze directe omgeving gaan net als wij dit open deuren beleid uitvoeren. We hebben inmiddels ook kunnen leren van andere organisaties die dit beleid hebben ingevoerd. Steeds weer blijkt dat lang niet alle bewoners behoefte hebben de afdeling af te gaan, de meesten zelfs niet. Een aantal mist wel hun bewegingsvrijheid en het is mooi als we hier op een veilige manier gehoor aan kunnen geven. Het past ook bij de zorgvisie van Het Baken om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de cliënt. Bewoners moeten zoveel mogelijk het leven kunnen leiden zoals ze van huis uit gewend waren met als uitgangspunt een positieve gezondheid en een goede balans tussen eigen regie en samenredzaamheid.

Vragen?

Heeft u een vraag, zorg of opmerking? Deel dit dan met de zorgmedewerkers van de community waarbij u betrokken bent. Dan denken zij met u mee of kunnen u geruststellen. We doorlopen deze verandering namelijk in nauwe betrokkenheid met iedereen. Zodat bewoners zo fijn, vrij en veilig mogelijk kunnen wonen.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!