Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | mei 2022

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van cliënten en hun naasten van zorgverlening Het Baken. Voor de CCR is het belangrijk te weten wat er speelt bij u en bij uw naasten. Omgekeerd wilt u graag weten wat wij doen voor u en uw naasten. Daarom ontvangt u een keer per maand een nieuwsbrief.

Nieuwe voorzitter en secretaris CCR

De huidige voorzitter mevrouw Lyda Sneevliet is gestopt als voorzitter. Door de CCR is unaniem besloten dat de heer Kees Van Heuveln het voorzitterschap op zich neemt en de heer Chris Van Tilborg de taak als secretaris van de CCR vervult. Mevrouw Marsha van Loo blijft de ambtelijk secretaris. Zij is niet alleen de notulist, maar kan ook door de opleiding die ze volgt een adviserende rol pakken. De ambtelijk secretaris en
dhr. Van Tilborg gaan samen kijken naar de taakverdeling hierin.

In 2014 is Rijk van de Poll lid geworden van de cliëntenraad. Na acht jaar zich te hebben ingezet voor de bewoners van de Voord heeft hij besloten om te stoppen. Hij blijft als mantelzorger verbonden met de Voord en wij zullen hem zeker raadplegen bij specifieke situaties. Rijk neemt aan het einde van het tweede kwartaal afscheid. Wij vinden het heel jammer, maar hebben enorm veel respect voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Overleg met de bestuurder d.d. 13-05-2022

Analyse onvrijwillige zorg en jaarplan (Wet Zorg en Dwang)
Na kennismaking met Corienne van Rhijn (arts) bespreken we samen met haar en Agnes Klok (WZD-functionaris) de analyse onvrijwillige zorg 2021 samen met het jaarplan 2022. Na bespreking en uitleg over de gestelde vragen stemt de CCR in met de analyse die jaarlijks formeel wordt gerapporteerd aan de inspectie. De komende tijd zal worden onderzocht of gerichte scholing voor vrijwilligers in het omgaan met mensen
met dementie kan worden opgenomen in het scholingsplan.

Klachtenregeling cliënten Het Baken
Via een ZOOM verbinding bespreken we met Laura Kampen (interim kwaliteitsadviseur van Q-consult) de klachtenregeling voor Het Baken. De CCR vindt het een helder verhaal, overzichtelijk en met een duidelijk schema. De voorgestelde klachtenfolder wordt besproken en enkele tips worden uitgewisseld. In een volgende overlegvergadering ontvangt de CCR van de bestuurder de formele instemmingsaanvraag.

Plannen nieuwbouwlocatie De Voord

Bij ingekomen stukken passeert de informatiebrief aan de eerste contactpersonen over de CCR voorgenomen plannen voor nieuwbouw van locatie De Voord. De CCR is blij met deze eerste informatie. Uit de brief komt duidelijk naar voren dat de nieuwbouw in het belang is van de bewoners en toekomstige bewoners.

Huishoudelijk regelement CCR

De CCR informeert de bestuurder over zijn huishoudelijk reglement. Dit reglement geeft met de samenwerkingsovereenkomst de formele regels weer van de cliëntenraad en de cliëntmedezeggenschap binnen Het Baken.

Operationeel Plan 2022 CCR

De CCR presenteert zijn operationeel plan voor dit jaar waarin de visie en missie duidelijk wordt en compact wordt verwoord in 'Wij zijn er voor de cliënt'. Vervolgens geeft het document inzicht in de organisatie en activiteiten van de CCR. Naast een aantal praktische zaken is veel aandacht voor de opzet van actieve communicatie naar allereerst bewoners en contactpersonen maar ook naar de medewerkers van Het Baken.

Actuele situatie Corona

Tijdens het bijpraten met de bestuurder wordt met vreugde vastgesteld dat alle maatregelen m.b.t. Corona zijn afgeschaft. Verschillende activiteiten zijn weer mogelijk. Ook de vele vrijwilligers kunnen weer aan de slag. In volgende overleggen zullen we samen met de bestuurder nadenken op welke manier vrijwilligers het best bij de verschillende activiteiten kunnen worden betrokken.

Adviesaanvraag topstructuur van Het Baken

In de overlegvergadering van april jl. heeft de bestuurder een toelichting gegeven op de adviesaanvraag m.b.t. herstructurering van de organisatie waarin de eerste adviesaanvraag de topstructuur betreft. De CCR heeft nadere uitleg gevraagd en enkele dagen na de vergadering uitgebreid uitleg gekregen waarmee onduidelijkheden zijn weggenomen. De CCR heeft vertrouwen in de voorgenomen herziening van de organisatiestructuur en geeft daarom een positief advies op deze eerste aanvraag.

Informatie uit de locaties

In dit vaste agendapunt worden een aantal praktische zaken uit de locaties door de verschillende CCR leden gedeeld met de bestuurder.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!