Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | April 2023

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Het Baken. Het doel is om u en de eerste contactpersonen medezeggenschap te geven bij besluiten die u kunnen raken. Wij geven de cliënten een stem.

Hoe is het om te leven achter gesloten deuren?

Sommige mensen van hoge leeftijd met beperkingen vinden het prima om een beperkte bewegingsvrijheid te hebben. Zij zitten in hun favoriete stoel en lopen een klein rondje binnenshuis. Andere mensen hebben behoefte aan meer bewegingsvrijheid. Binnenshuis maar ook buitenshuis. Je wordt van een buitenmens niet zomaar een binnenmens.

Hoe zorgen we ervoor dat zij meer ruimte krijgen?

Specialist ouderengeneeskunde en eerste geneeskundige Mieke Draijer van Het Baken is er dagelijks mee bezig. “ De wensen en behoeftes van cliënten zijn ons uitgangspunt. We denken dan natuurlijk ook aan de veiligheid. Hoe zorgen wij dat deze mensen op een zo veilig mogelijke manier meer ruimte krijgen om te gaan en te staan waar zij willen. Iedereen is het eens dat het zorgvuldig moet. Meer vrijheid zorgt ook voor meer risico’s.

Op dit moment zijn we met elkaar in gesprek over het openen van de deuren. Eerst de binnendeuren: Hoe kunnen we gangen niet bij deuren laten eindigen? Uiteindelijk zullen we het ook met elkaar over de buitendeuren hebben. Open voor wie dat kan en wil. Maar wel zorgvuldig. En altijd in overleg met de bewoner en de naasten.”

Hoe gaan andere zorgverleners om met deze vragen?

In de maand mei bezoekt een afvaardiging van Het Baken andere zorgverleners in het land. Wij laten ons informeren hoe die andere zorgverleners omgaan met bovenstaande vragen. Wat kunnen wij van hen leren. Anneke Stelwagen en Tom Lebrechthausen van de CCR zijn daarbij aanwezig.

Overleg met de bestuurder d.d. 31 maart 2023

In plaats van dwang is het doel: Leven in vrijheid

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en zelf keuzes te maken. Zelf beslissen hoe je je dag doorbrengt. En welke zorg je krijgt. Dit geldt ook voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking. Natuurlijk hebben zij zorg en ondersteuning nodig. Het moet zoveel mogelijk zorg zijn waar de bewoners zelf voor kiezen. De bewoner en zorgverlener maken samen afspraken over de zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan.

Adviesaanvraag Wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang is sinds 1 januari 2020 in werking. Vrijheidsbeperkingen en onvrijwillige zorg mogen in principe niet worden toegepast. Het uitgangspunt is 'Neen, geen onvrijwillige zorg tenzij ... '. Het Baken heeft een uitvoeringsplan opgesteld. De commissie Zorg van de CCR geeft advies over het uitvoeringsplan en de implementatie daarvan.

Steeds meer oudere mensen blijven thuis wonen

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, in hun eigen omgeving, met hun partner of andere naasten. Maar liefst 95% van de ouderen in Nederland woont zelfstandig. De zorg thuis bestaat uit de volgende vier functies: 1 persoonlijke 2 verzorging 3 verpleging 4 behandeling en begeleiding. De zorg wordt geleverd door een groot aantal zorgaanbieders voor de verschillende zorgfuncties. De ene instantie zorgt voor de thuishulp en de andere instantie voor de verpleging, weer een andere organisatie zorgt voor de middelen. Al die aanbieders van zorg hebben hun eigen informatie en communicatie. Er is in veel gevallen sprake van een gebrek aan afstemming tussen deze aanbieders wat tot onduidelijkheid voor de cliënt leidt. Daarom is samenwerking hard nodig.

Toch naar een verpleeghuis

Als iemand uiteindelijk toch is aangewezen op een verpleeghuis, komt dat omdat het thuis echt niet meer gaat, bijvoorbeeld door een combinatie van toenemende medische problemen of het wegvallen van een partner. Het Baken is regionaal actief dat de zorg ook thuis goed is geregeld. Zo voorkom je ook in veel gevallen dat ouderen in een crisissituatie volledig zijn verrast en in die omstandigheid moeten verhuizen.

Operationeel plan CCR

Het operationeel plan van de CCR wordt ter informatie aan de bestuurder aangeboden. Om breder kennis hiervan te kunnen nemen wordt dit plan gepubliceerd op de website van Het Baken onder kopje cliëntenraad. Klik hier.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!