Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | april/mei 2024

Naasten en bewoners geven Het Baken een 8

De hele maand februari heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau Facit telefonische interviews gehouden onder vertegenwoordigers van bewoners die wonen binnen Het Baken (WLZ). Ook zijn er telefonische interviews gehouden onder patiënten van Revalidatieafdeling (GRZ). Het hele onderzoek was gericht op het ophalen van ervaringen over de zorg en de dienstverlening. De uitslag van het onderzoek is terug te vinden op Zorgkaartnederland.nl Het gemiddelde cijfer is maar liefst een acht.

Naast cijfers werd er ook onderbouwing gevraagd. Dat resulteerde in prachtige uitspraken. Een greep uit de complimenten en ontwikkelpunten:

Hoenwaard
Veel complimenten over de zorgzame en liefdevolle zorg die er gegeven wordt. De communicatie en korte lijntjes worden op prijs gesteld.

De Voord

Veel complimenten over de aandacht en verzorging die gegeven wordt aan de bewoners. Personeel wordt omschreven als liefdevol, geduldig, hartelijk, vriendelijk. Het gebouw wordt als gedateerd ervaren, men is wel op de hoogte van de nieuwbouwplannen.

De Hullen

Veel complimenten van dankbare naasten. Respondenten ervaren dat er de tijd wordt genomen voor de bewoner en zijn naaste. Medewerkers zijn gastvrij en vriendelijk. De naasten zouden soms wel eerder op de hoogte gesteld willen worden bij bijvoorbeeld onrust, zodat ze hun naasten hierin zouden kunnen bijstaan.

Seewende

Ook hier veel tevreden naasten die zich welkom voelen. De betrokkenheid van medewerkers wordt erg op prijs gesteld. Medewerkers zijn attent en proberen het gezellig te maken. Het open deuren-beleid wordt wisselend ervaren.

Mini-zomerfestival 2024 voor medewerkers en vrijwilligers

Binnenkort organiseert Het Baken speciaal voor medewerkers en vrijwilligers het mini-zomerfestival. Het is een ode aan medewerkers en vrijwilligers voor hun harde werk en inzet. Het festival is elke dag op een andere locatie van Het Baken en vindt plaats van 18.00 tot 20.30 uur.

  • Maandag 1 juli Hoenwaard, Hattem
  • Dinsdag 2 juli De Hullen, Oldebroek
  • Woensdag 3 juli Seewende, Nunspeet
  • Donderdag 4 juli De Voord, Elburg

Heeft u vragen of opmerkingen over het festival? Schroom dan niet en mail naar: minizomerfestival@zorgverlening-hetbaken.nl.

OVERLEG MET DE BESTUURDER APRIL 2024

Brandveiligheid
Ondanks de strenge wetgeving zijn er de laatste tijd rapporten waarin staat dat de brandveiligheid van zorginstellingen achter blijft. De cliëntenraad vraagt aan de bestuurder hoe de brandveiligheid bij Het Baken is geregeld. De bestuurder geeft aan dat er binnen Het Baken aandacht aan wordt besteed. Zo zijn de medewerkers goed geïnstrueerd hoe zij bij brand moeten handelen.

Klachten (officiële en informele klachten)
Signalis is een klachtencommissie voor de gezamenlijke zorgorganisaties Noord-Veluwe. In het jaarverslag 2023 zijn de officiële klachten door Signalis gebundeld en rapporteren zij over de aard van de klachten. In 2023 zijn in totaal 8 klachtbrieven/klachtenformulieren verdeeld over de zes aangesloten zorgverleners ontvangen. Er zijn geen klachten over Het Baken. De cliëntenraad is blij met dit gegeven. Toch is de cliëntenraad van mening dat zelfs bij Het Baken niet alles tot ieders tevredenheid is geregeld. Dus ondanks het feit dat er geen officiële klachten zijn, zijn er verbeteringen mogelijk. Daarom heeft de cliëntenraad aan Het Baken gevraagd uitingen van onvrede (informele klachten) ook te registreren. Het eerste rapport over informele klachten zal in september 2024 worden besproken.

Analyse onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)
De inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang in 2020 verplicht Het Baken jaarlijks een analyse te maken over de toepassing van onvrijwillige zorg. Het betreft 11 maatregelen bij 10 cliënten. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. Deze analyse wordt ook verstuurd naar de inspectie. De cliëntenraad heeft de analyse besproken en geeft aan Het Baken een schriftelijke reactie.

Nieuwbouw De Voord
Met een hamerslag is de gemeenteraad van Elburg akkoord gegaan met de nieuwbouw. Lof was er tijdens de vergadering voor de wijze waarop Het Baken de zaken heeft aangepakt. Er is veel overleg gepleegd met alle belanghebbenden waaronder de buurtbewoners. De gemeenteraad noemde het een voorbeeld voor andere bouwplannen. De raad begrijpt dat de nieuwbouw noodzakelijk is en stemt in met de plannen. De nieuwbouw geeft ruimte voor 130 bewoners (Dit aantal is gelijk aan het huidige aantal bewoners). Daarnaast worden er 24 zorgwoningen/appartementen gebouwd. De bouw van deze appartementen zijn nodig om de nieuwbouw financieel haalbaar te maken.

Aangekondigde kortingen door de overheid
Zo het zich nu laat uitzien worden de kortingen in de ouderenzorg uitgesteld naar 2026. Dit geeft Het Baken tijd om voorbereidingen te treffen. Hier is al een start mee gemaakt. De gestegen salaris- en materiële kosten en noodzakelijke investeringen in automatisering maken dat er minder uren ingezet kunnen worden. De cliëntenraad zal het proces kritisch volgen en blijven meedenken in de benodigde veranderingen.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!