Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | februari 2023

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Het Baken. Het doel is om u en uw naasten medezeggenschap te geven bij zaken die u kunnen raken. Wij geven de cliënten een stem.

Meer contact

Om dit op een juiste manier te doen is een goede band tussen u en de cliëntenraad van belang. In 2023 wil de cliëntenraad vaker met de cliënten (en uw naasten) praten over de zorg, het wonen in een zorglocatie en de faciliteiten. Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten van de cliëntenraad en kan de cliëntenraad u vertegenwoordigen binnen Het Baken.

Nieuwe bewoners krijgen extra aandacht

Het is voor u en uw naasten een hele grote (vaak emotionele) stap wanneer u in een zorginstelling gaat wonen. Tijdens gesprekken met bewoners hebben wij gehoord dat vooral de eerste maanden zwaar zijn. Wij zijn blij dat de cliëntenraad binnen Het Baken de mogelijkheid heeft gekregen om nieuwe bewoners individueel en in groepsverband te bezoeken. Het kan dus zijn dat cliëntenraadsleden bij u langskomen als dat past. Woont u al jaren in een woonzorglocatie van Het Baken en heeft u nooit contact gehad? Zeg het tegen een zorgmedewerker en wij komen graag bij u langs. Hopelijk tot snel.

Voor zorglocatie de Hullen in Oldebroek zoeken wij nog cliëntenraadsleden

Als cliëntenraadslid kunt u op allerlei manieren helpen. U biedt een luisterend oor. Maakt soms een wandeling, een praatje of doet een spelletje met de bewoners. Uw kennis over de bewoners gebruikt u om de bestuurder te adviseren. U geeft onze ouderen een stem!

Wilt u meer weten?
Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Stuur een mail aan Marsha van Loo, clientenraad@zorgverlening-hetbaken.nl of bel met 088-2581627. Klik hier om de volledige vacature te lezen.

OVERLEG MET DE BESTUURDER d.d. 20 JANUARI 2023

Wasserij
Van de 300 bewoners maken 165 gebruik van de wasserij; dus iets meer dan de helft. Naar aanleiding van klachten over de wasserij (er raakte bijvoorbeeld kleding zoek) is er een gesprek geweest met de manager facilitair en met de bestuurder. Er zijn met de wasserij duidelijke afspraken gemaakt om de problemen voortaan te voorkomen. Er is een nieuwe folder gemaakt waarin duidelijk staat wat u van de wasserij mag verwachten en hoe alles is geregeld. In deze folder staat ook hoeveel kledingstukken een bewoner, waarvan de was door de wasserij wordt gedaan, nodig heeft. Als de was door uw naasten wordt gedaan, gelden deze regels natuurlijk niet voor u. De manager facilitair zal de cliëntenraad op de hoogte houden hoe het de komende tijd met de wasserij gaat.

Maaltijden
Een afgevaardigde van de cliëntenraad neemt deel aan de commissie nieuwe menu cyclus. Over bepaalde ontwikkelingen wil de cliëntenraad meer informatie. De betreffende manager wordt voor de komende vergadering uitgenodigd.

Kennismaking nieuwe zorgmanagers

Tijdens één van de volgende overlegvergaderingen stellen de nieuw in functie gekomen zorgmanagers zich voor aan de cliëntenraad .

De samenwerking in de regio

Het is steeds belangrijker dat zorginstellingen samenwerken. Elkaar te helpen in moeilijke periodes (denk maar aan Corona). Samen met tien partners is er besloten een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Met deze partners worden de verschillende aspecten van de zorg besproken. Partners zijn Zorgorganisaties Noord Veluwe, geestelijke gezondheidszorgbranche (GGZ), huisartsen en de betreffende gemeenten. Ook de Adviesraad Sociaal Domein, een onafhankelijk orgaan dat advies geeft op het gebied van zorg en zelfredzaamheid, is hierbij betrokken.

Terugkoppeling op reacties nieuwbouwplannen De Voord

De afgelopen tijd zijn er verschillende informatiebijeenkomsten geweest over de nieuwbouwplannen. Alle binnengekomen vragen en opmerkingen zijn uitgebreid onderzocht en bekeken. Het gaat er immers om dat er juiste beslissingen worden genomen. Daarom is met vertegenwoordigers van alle betrokkenen en met de cliëntenraad alles nogmaals goed doorgesproken. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!