Werken bij Help & contact

NIEUWSBRIEF CLIËNTENRAAD | Februari 2024

Welke kosten zijn er verbonden aan het wonen in een zorginstelling?

In het nieuws wordt er voortdurend gesproken over de zorgkosten. Vaak gaat het ook over de zorg in verpleeghuizen zoals Het Baken. Wie betaalt deze kosten? Welke kosten moet u betalen? In deze nieuwsbrief willen wij graag het een en ander toelichten.

U of uw naaste woont in Het Baken.
De kosten voor verblijf en zorg in een zorginstelling (zoals Het Baken) worden grotendeels betaald door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze kosten worden betaald uit zogenaamde collectieve middelen. Denk aan belastingen en premies. Het zorgkantoor betaalt deze vergoeding rechtstreeks aan Het Baken. Dit gaat buiten u om.

Ook wordt er van u een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan uw inkomen en uw vermogen. Heeft u als bewoner meer geld dan zal de eigen bijdrage hoger zijn. De organisatie die de hoogte van uw eigen bijdrage berekent is het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit doet het CAK in opdracht voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het CAK geeft uw eigen bijdrage aan Het Baken op basis van de geleverde zorg.

Zijn er andere kosten die niet door het bovenstaande worden gedekt?

KostensoortOmschrijvingPrijs 2024
Persoonlijke verzorgingsmiddelen en groepsactiviteitenVerzorgingsmiddelen voor eigen gebruik + deelname aan groepsactiviteiten€ 11,00 per maand
InboedelverzekeringVerzekering persoonlijke spullen€ 0,85 per maand
AansprakelijkheidsverzekeringVerzekering in geval van schade€ 1,25 per maand
Gebruik van de technische dienst of ICTVerhelpen storingen eigen apparatuur€ 31,10 per uur
Gebruik van televisie en radio Seewende, De Voord en De HullenAbonnement Ziggo + Het Baken huis TV€ 14,55 per maand
Gebruik van televisie en radio HoenwaardAbonnement KPN + Het Baken huis TV€ 24,55 per maand
Vervoer rolstoelbus Het BakenPer enkele reis€ 2,75 per rit + € 0,60 per km
Warme maaltijd voor bezoekHoofd- en nagerecht per persoon per maaltijd€ 6,85

Maakt u gebruik van de wasserij? Vanaf 1 april 2024 worden de prijzen verlaagd. Binnenkort ontvangt u hierover een brief van Het Baken.

Wist u dat:
Het is belangrijk dat u uw basis zorgverzekering aanhoudt. Zo blijft u verzekerd voor specialistische hulp en ziekenhuisopname. Of een aanvullende verzekering nodig is kan per bewoner verschillen. Bent u opgenomen in het verpleeghuis, dan worden de kosten grotendeels vergoed door de Wet Langdurige Zorg. U heeft dan geen aanvullende tandartsverzekering nodig. Een aanvullende zorgverzekering maakt wel het verschil in vergoedingen van bepaalde aanvullende zorgkosten. Het gaat dan vooral om extra vergoeding voor hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld gehoorapparaten, orthopedisch schoeisel en brillen. Het Baken benadrukt dat de cliënt zelf de afweging moet maken of een aanvullende verzekering zinvol is.

OVERLEG MET DE BESTUURDER/FEBRUARI 2024

Themabespreking “Zorg rondom het levenseinde”
Ter voorbereiding op een beleidsnotitie over genoemd thema vindt een uitgebreide bespreking plaats. Jan Willem van de Kamp, pastor, en Mieke Draijer, eerste geneeskundige/specialist ouderengeneeskunde, lichten het een en ander toe. Zij doen daarbij verslag van hun indrukken na gesprekken die tot nu toe zijn geweest met zorgmedewerkers en medewerkers van de medische vakgroep.

Instemmingsaanvraag Sociaal plan nieuwbouw De Voord
Het Sociaal plan voor nieuwbouw De Voord is een document dat in samenwerking tussen Het Baken en de cliëntenraad tot stand is gekomen. Hierin zijn zoveel als mogelijk alle zaken rondom de toekomstige nieuwbouw van De Voord voor de cliënt/bewoner verantwoord geregeld. De cliëntenraad is blij met de samenwerking om te komen tot een degelijk en verantwoord document. Tijdens de vergadering heeft de cliëntenraad besloten om instemming te verlenen.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!