Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | januari 2023

Om de zorg voor bewoners optimaal te laten verlopen, is een nauwe samenwerking met het management van Het Baken van groot belang. Zij laten ons weten wat de voornemens en plannen zijn voor 2023. Welke speerpunten zij hebben en hoe zij de toekomst zien. Voor 2023 zijn tien reguliere vergaderingen gepland. Elke maand informeert de bestuurder (met een of meerdere management leden) ons als CCR. De bestuurder vraagt advies over de onderwerpen die de bewoners direct of indirect aangaan.

Wij, als CCR, verdiepen ons in de onderwerpen. Wij kijken vanuit het collectieve belang van de bewoners naar de plannen. Wij stimuleren Het Baken altijd uw belang centraal te stellen. Vervolgens informeren wij u over de uitkomsten. Dit doen wij via deze nieuwsbrief en waar mogelijk door persoonlijke gesprekken. Uw stem is belangrijk.

Als u een onderwerp bespreekbaar wilt maken, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via de mail (cliëntenraad@zorgverlening-hetbaken.nl) maar u kunt ons ook altijd bellen (tel: 088-2581627). Wij zijn er voor u.

NIEUWBOUW DE VOORD

Over de nieuwbouw van locatie De Voord zijn er de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd. Uit alle lagen van de organisatie, de ondernemingsraad en de cliëntenraad zijn er adviezen gegeven. Om met elkaar af te stemmen en ook duidelijk te krijgen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt is een dialoogsessie gepland op 24 januari 2023.

Begin januari ontvingen de bewoners en 1e contactpersonen een enquête over de nieuwbouw. Het resultaat van de enquête wordt in de dialoogsessie besproken.

De bestuurder heeft aan de CCR gevraagd mee te kijken naar alle communicatie uitingen aan de bewoners en hun naasten. Twee CCR leden kijken vanuit het perspectief van de doelgroep naar alle uitingen en geven advies.

Begin 2023 komt Het Baken met een eerste aanzet voor een sociaalplan/verhuisplan voor de bewoners van De Voord. Wat betekent de verhuizing voor de bewoners? Hoe kunnen wij de overlast minimaliseren? Deze punten worden met de CCR besproken.

OVERLEG MET DE BESTUURDER DECEMBER 2022

Adviesaanvraag begroting 2023
De unitmanager EAD (Economische Administratieve Dienst) licht de begroting toe. De energieprijzen zijn nog steeds heel hoog. Mogelijk kan Het Baken een beroep doen op speciale steun van de overheid (compensatie tarieven). Door de compensatie blijven de kosten in 2023 gelijk aan de kosten van 2022. Er is gesproken over de financiering van nieuwbouw De Voord. Verder is een opleidingsbudget gereserveerd om de implementatie van de herstructurering goed te laten verlopen. De CCR vindt het een evenwichtige begroting en ziet dat het welzijn van de bewoners centraal staat. De CCR geeft een positief advies op de begroting 2023.

Adviesaanvraag benoeming manager BAC/GRZ
Bij het Behandel- & Adviescentrum (BAC) werken specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen. De behandelaren zijn er voor bewoners van de woonzorgcentra van Het Baken.

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Doel is om hen te helpen terug te keren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. De CCR geeft een positief advies op de benoeming van manager BAC/ GRZ en is blij dat ook deze functie weer kan worden ingevuld.

Adviesaanvraag visie op zorgtechnologie
Tijdens de CCR vergadering van 18 november 2022 is er een toelichting gegeven op de visie op zorgtechnologie. De CCR heeft besloten positief te adviseren over de visie op zorgtechnologie, maar blijft graag op de hoogte van de verdere uitwerking en implementatie van het visie document. Dit om een optimale praktische toepassing te bevorderen voor bewoners, naasten en zorgmedewerkers.

Kennismaking met nieuw CCR lid

Brenda Timmerman (56) woonachtig in Hattem is natuurkundige met vele jaren ervaring in wetenschappelijk onderzoek en (universitair) onderwijs. Zij heeft jarenlang voor haar moeder gezorgd. Nu zet zij zich in voor de bewoners van Het Baken. Als lid van cliëntenraad wil ze waar mogelijk helpen bij de zorgvraag. Daarbij is het voor haar belangrijk dat onze ouderen zoveel mogelijk hun autonomie behouden.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!