Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | juni 2022

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van cliënten en hun naasten van Zorgverlening Het Baken. Voor de CCR is het belangrijk te weten wat er speelt bij u en bij uw naasten. Omgekeerd wilt u graag weten wat wij doen voor u en uw naasten. Daarom ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief.

Vakantieperiode

Het is weer vakantietijd. Veel mensen gaan een tijdje weg. En dat is heerlijk natuurlijk, maar voor sommige thuisblijvers is het geen makkelijke tijd. Een aanzienlijk deel van de ouderen in Nederland voelt zich namelijk weleens eenzaam. En als hun naasten op vakantie zijn, wordt dit gevoel vaak nog versterkt. Omdat bij veel ouderen het gevoel van eenzaamheid in de zomervakantie toeneemt, is het belangrijk dat we extra aandacht aan hen geven. Een telefoontje, appje of kaartje vanaf je vakantieadres kan al het verschil maken. Dat soort kleine gebaren zijn zo betekenisvol!

Voor wie is hitte een probleem?

Het is zomer en dat betekent dat er kans is op een (regionale) hittegolf. Iedereen moet tijdens een hittegolf opletten maar het meest kwetsbaar zijn kleine kinderen, mensen met chronische, lichamelijke of psychische beperkingen en 75-plussers. Ouderen hebben meer last van de hitte omdat ze een lagere dorstprikkel hebben en dus de neiging hebben om te weinig te drinken. Ze lopen het risico op uitdroging en blaasontsteking. De medewerkers van Het Baken zijn zich daarvan bewust en zorgen ervoor dat er voldoende wordt gedronken.

Overleg met de bestuurder d.d. 24-06-2022

Klachtenregeling (instemmingsaanvraag)
Het is van groot belang dat er op een zorgvuldige wijze wordt omgaan met en afhandelen van klachten van cliënten. Door dit goed te doen bevordert deze regeling de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. De afgelopen maanden heeft Het Baken hard gewerkt aan een verbeterde klachtenregeling. De CCR heeft suggesties gegeven om de regeling laagdrempelig te maken en heeft aanvullingen op de tekst. In de volgende vergadering zal de instemmingsaanvraag opnieuw worden bekeken en kan er een besluit worden genomen.

Adviesaanvraag jaarverantwoording 2021 (besluitvorming)

De financiële commissie van de CCR heeft in gesprek met de directeur uitvoering en de controller toelichting gekregen bij de exploitatiecijfers 2021. Het jaarverslag is helder, duidelijk en geeft inzicht geeft in het reilen en zeilen van Het Baken. De CCR is tevreden over de jaarverantwoording 2021 en besluit positief te adviseren.

Adviesaanvraag benoeming manager zorg
De CCR ontving een adviesaanvraag voor de benoeming van een manager zorg. Een afgevaardigde van de CCR was betrokken bij de selectieprocedure en heeft in de CCR vergadering gerapporteerd. Naar aanleiding van de rapportage besluit de CCR positief te adviseren.

Plannen nieuwbouwlocatie De Voord
In april zijn de bewoners en de naasten geïnformeerd over de voortgang en verdere ontwikkelingen rond de modernisering van woonzorglocatie De Voord. De CCR adviseert de bestuurder een enquête onder bewoners en hun naasten te houden. Verder wordt het belang van goede communicatie met elkaar besproken.

Actuele situatie Corona
Corona is nog steeds actief en de verwachting is dat het aantal besmettingen weer gaat toenemen. Ten tijde van de vergadering zijn geen extra maatregelen nodig anders dan normaal. Het Baken wil in het najaar niet verrast worden en kijkt naar alle maatregelen die de afgelopen tijd zijn genomen. Bekijkt de processen en verbetert waar nodig. Daarbij is er een goede samenwerking met de andere zorgverleners in de regio. Goede ventilatie in de locaties is van groot belang. De bestuurder verzekert ons dat de ventilatie van gebouwen bij Het Baken goed werken. Bij nieuwbouw van De Voord wordt optimale ventilatie meegenomen.

Bezetting fysiotherapie
De bestuurder informeert de CCR dat de bezetting voor fysiotherapie door bijzonder verlof en vacature krap is voor de komende maanden. Door verschillende plannen en maatregelen wordt zoveel als mogelijk ook in alternatieven voorzien.

Cliënten extramuraal
We wisselen met de bestuurder van gedachten m.b.t. cliënten die niet woonachtig zijn in één van de locaties van Het Baken en de mogelijke rol van de cliëntenraad. Bestuurder meldt dat elke overeenkomst die cliënten hebben met Het Baken maakt dat zij formeel cliënt zijn. Dit geeft een rol aan de cliëntenraad. In een volgende vergadering pakken we dat onderwerp nog een keer op.

Informeren vanuit commissies
Bij communicatie en PR bespreken we de interviews met de voorzitter van de CCR in de verschillende media. In- en extern zal de CCR in de toekomst meer van zich laten horen in nieuwsbrieven en op de website.

Stand van zaken werving CCR lid voor Seewende, De Hullen en Hoenwaard
In alle publicaties in de plaatselijke kranten komt naar voren dat er vacatures zijn. Ook wordt er een mail gestuurd met een link naar de nieuwsbrief op de website en een melding dat er nog vacatures zijn. We plannen in september mogelijk per locatie een advertentie.

Rondvraag
Bij de rondvraag complimenteert de CCR de bestuurder met de “Veilig Voedsel Award 2022”
voor locatie Seewende in Nunspeet.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!