Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | Juni 2023

Op dinsdagmorgen 20 juni stond er een paginagrote open brief in dagblad De Stentor. Zestien zorgorganisaties in de regio uitten hun zorgen over de toekomst van de ouderenzorg. De brief werd ook ondertekend door Wilfred Juurlink bestuurder bij Zorgverlening Het Baken. Wat is er precies aan de hand en wat betekent dit voor u?

De cliëntenraad heeft aan Wilfred gevraagd om een toelichting te geven. Wilfred legt uit:

“Wij worden steeds ouder”

Op 1 januari 2023 waren er in Nederland 3.601.167 inwoners van 65 jaar of ouder, wat 20,2 procent van de bevolking vertegenwoordigt. In 1990 was dit nog 12,8 procent. De vergrijzing in Nederland neemt de komende jaren verder toe. Op dit moment zijn er al 870.045 mensen tussen de 80 en 100 jaar oud. In het verzorgingsgebied van Het Baken is ongeveer 21% van de bevolking ouder dan 65 jaar, iets meer dan het landelijke gemiddelde. De overheid constateert dat de zorg op de huidige manier niet langer houdbaar is vanwege de groeiende zorgvraag. Er moet iets veranderen.

Cliëntgerichte aanpak

Tegelijkertijd streven we steeds meer naar een cliëntgerichte aanpak. Cliëntgericht werken in de zorg betekent dat de cliënt of patiënt centraal staat. Alles wordt afgestemd op de wensen en zorgbehoeften van de cliënt/patiënt. Het welzijn en de zelfredzaamheid van de zorgvrager zijn daarbij belangrijke factoren. We betrekken ook steeds meer de naasten bij verbeteringen. Dus naast de gezondheid wordt het welzijn van onze bewoners steeds belangrijker. Op dit moment is Het Baken druk bezig om deze veranderingen vorm te geven. Het zijn positieve veranderingen, maar in het begin kosten ze veel tijd en geld.

Minder financiële ruimte

Aangezien het leven steeds duurder wordt, zijn we oprecht blij dat de medewerkers dit jaar een mooie salarisverhoging krijgen. Helaas vergoedt de overheid slechts een deel van deze salarisverhoging, waardoor Het Baken minder financiële ruimte krijgt. Het Baken (en alle andere organisaties) hebben echter tijd nodig om de veranderingen door te voeren, om meer vrijwilligers in te zetten en om technologie te gebruiken waardoor we efficiënter kunnen werken. Daarom geven de bestuurders een krachtig signaal aan de minister van VWS dat de bezuinigingen te snel en te fors zijn.

Samen de zorg dragen

In de nabije toekomst, al deze zomer, zullen we meer een beroep doen op familie en vrijwilligers om de dag van onze bewoners betekenisvoller te maken. Het is ook fijn dat delen van de zorg of ondersteuning worden overgenomen door familieleden of betrokken vaste vrijwilligers. Samen met u, uw naasten, en onze medewerkers dragen wij de zorg.”

OVERLEG MET DE BESTUURDER 16 JUNI 2023

Instemmingsaanvraag beleid “Open deuren”

Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van beleid “Open deuren” vindt een uitgebreide toelichting plaats over het “Open deuren” beleid.
Het uitgangspunt is “Open deuren, tenzij” in tegenstelling tot huidig toepassing van “Deuren dicht, tenzij”. Het beleid is er op gericht mensen meer vrijheid te geven. Bij de implementatie is veiligheid een belangrijk punt. Daarom wordt het beleid zorgvuldig en gefaseerd geïntroduceerd. In de volgende overlegvergadering besluit de CCR of zij kan instemmen met het voorgenomen besluit en de gevolgen daarvan voor de cliënten binnen Het Baken.

Analyse onvrijwillige zorg

De bestuurder vraagt de CCR te reageren op de analyse onvrijwillige zorg zoals de inspectie voorschrijft. Het document, een rapportage en de daarbij behorende documentatie wordt toegelicht. De CCR ontvangt de nodige informatie en zal vóór 1 juli een reactie of advies uitbrengen aan de bestuurder.

Visie op voeding

De CCR krijgt op verzoek toelichting en uitgebreide informatie op de huidige en toekomstige wijze van bereiden en serveren van de maaltijden binnen Het Baken.
Specifiek de toekomstige implementatie van verduurzaming en de invloed daarvan op het menu is onderwerp van gesprek. De commissie facilitair van de CCR houdt contact met de Coördinator Voedingsdienst van Het Baken.

Het reglement van Signalis

Het reglement van Signalis is een document dat dient als basis voor de inrichting van de klachtencommissie voor cliënten in verschillende zorginstellingen. In verband met toetreding van meerdere zorginstellingen is een wijziging van de klachtenregelingen noodzakelijk. Na toelichting en reactie op vragen worden de opmerkingen van de CCR meegenomen in de regelingen en besluit de CCR in de volgende vergadering of zij instemt.

Adviesaanvraag jaarverantwoording 2022

De financiële commissie van de CCR heeft na gesprek met de opstellers van de jaarverantwoording voorgesteld aan de CCR om positief te adviseren, gelet op de heldere verslaglegging en de positieve financiële ratio’s. Positief is dat de financiële commissie vanaf nu ook tussentijds wordt geïnformeerd over voortgang en beoogde begrotingen.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!