Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | juni 2024

Als u iets moet doen dat u niet wilt!

Wat is onvrijwillige zorg? Onvrijwillige zorg is:
- zorg waarmee u of uw vertegenwoordiger het niet eens mee bent;
- zorg waar uw vertegenwoordiger mee heeft ingestemd maar waartegen u zich verzet.

U kunt hierbij denken aan het krijgen van bepaalde medicijnen, het wonen op een gesloten afdeling of het plaatsen van een blad op uw rolstoel waardoor u niet zelfstandig kunt opstaan. De mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over wat u wilt eten, met wie en op welke plek. Of over met wie u wilt omgaan en wie er wel of niet bij u op bezoek komt. In de Wet zorg en dwang (Wzd), is vastgelegd hoe zorginstellingen hiermee om moeten gaan.

Vrijheid is het uitgangspunt
Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat zorg in principe vrijwillig moet zijn; dus met instemming van degene die de zorg krijgt. U hebt als bewoner namelijk recht op vrijheid. Vrijheid om te gaan en staan waar u wilt. Vrijheid om te wonen en leven zoals u dat het liefst doet. Als deze vrijheid beperkt of afgenomen wordt is dit heel ingrijpend.

Soms is onvrijwillige zorg nodig om te voorkomen dat u zelf of iemand anders gevaar loopt. Dit noemen we ‘ernstig nadeel’. Onvrijwillige zorg mag alleen ingezet worden als er geen andere manier is om ernstig nadeel te voorkomen. Als onvrijwillige zorg de enige mogelijkheid is, moet dit goed besproken en afgewogen worden. Dit gesprek vindt met u plaats of met uw naaste/vertegenwoordiger. Er moet gekeken worden of er toch nog andere mogelijkheden zijn waar u als zorgontvanger of vertegenwoordiger wèl mee kan instemmen. Ook is het belangrijk om te onderzoeken of de onvrijwillige zorg het juiste effect heeft en wanneer deze zorg weer gestopt kan worden.

Sinds kort is Carina Kerkdijk als cliëntenvertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang werkzaam in de locaties van Het Baken. Als cliëntenvertrouwenspersoon-Wzd luistert zij naar u als bewoner of naaste. U kunt bij haar terecht voor informatie over uw rechten, bij wie u kunt aankloppen en welke stappen u kunt ondernemen. Carina is onafhankelijk en niet in dienst van Het Baken. Deze dienstverlening is voor u kosteloos. Zij helpt u en uw naasten!


U kunt haar tegenkomen op de locaties. Mocht u nu al een vraag of een afspraak willen maken; bel, app of mail haar gerust.
T: 06 15311541
M: C.Kerkdijk@hetlsr.nl

OVERLEG MET DE BESTUURDER/ JUNI 2024

Instemmingsverzoek Kwaliteitsbeleid 2024-2026
De Cliëntenraad is actief betrokken bij het kwaliteit- en veiligheidsbeleid van Het Baken. Zij wordt geïnformeerd en betrokken bij kwaliteitsonderwerpen. Dit varieert van meelezen en meedenken, advisering, instemming bij wijziging van beleid en tot deelname aan projectgroepen. Om de kwaliteit van zorg en welzijn nog beter te garanderen heeft Het Baken een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) ontwikkeld. In dit systeem staan de afspraken wat Het Baken doet en hoe zij de kwaliteit bevordert en controleert. Het KMS wordt gebruikt voor het continu signaleren van risico’s op het gebied van veiligheid en het doorvoeren van verbeteringen. Het Baken wil met het KMS ervoor zorgen dat kwaliteit van zorg een vast onderdeel is van het dagelijks doen en denken. De bestuurder heeft het ‘nieuwe’ systeem met de Cliëntenraad besproken. Op basis van dit gesprek heeft de bestuurder schriftelijk de opmerkingen beantwoord en een verzoek tot instemming gedaan. De Cliëntenraad stemt van harte in met het kwaliteitsbeleid voor de periode 2024-2026.

Jaarverslag klachten 2023
Uit het jaarverslag klachten blijkt dat er gedurende 2023 zeven klachten zijn binnengekomen. Zo zijn er twee klachten binnengekomen die te maken hadden met de facilitaire dienst (schoonmaak en de wasserij). Een klacht over het (niet) rookbeleid. Twee klachten over de specialist ouderengeneeskunde, een klacht over de omgang met de zorgmedewerkers en een klacht over de omgang met andere bewoners. De klachten zijn besproken met de klagers en alle klachten zijn naar tevredenheid opgelost. De Cliëntenraad is blij met het verslag en de toelichting en bedankt de clientvertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris. Zij vraagt wel aan de bestuurder of het mogelijk is om rapportages over klachten en de signalen van in en externe (vertrouwens)personen in het vervolg gebundeld aan te leveren. Hierdoor ontstaat er een beter overzicht en kan er nog beter worden gereageerd.

Adviesaanvraag Kaderbrief 2025
Voor het jaar 2025 heeft Het Baken weer een zogenaamde kaderbrief opgesteld. De kaderbrief beschrijft de interne en externe ontwikkelingen rondom Het Baken. Zaken waar zij nu al rekening mee kunnen houden. Dit geeft Het Baken de mogelijkheid om met elkaar de tijd te nemen om plannen te maken. De kaderbrief 2025 vormt de basis voor het beleid van Het Baken voor het jaar 2025. De Cliëntenraad adviseert de bestuurder de volgende punten in de kaderbrief mee te nemen en/of scherper te formuleren:

  • Wat zijn de effecten van de ontwikkelingen voor de zorg en de bewoner;
  • Bezuinigingen op WMO zoveel mogelijk voorkomen;
  • Meer aandacht voor het thema medezeggenschap waarin visie, ervaringen en samenwerkingen worden meegenomen.

De bestuurder past de kaderbrief aan en de brief wordt op een volgende vergadering besproken.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!