Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | Maart 2023

De wereld om ons heen verandert snel. We worden steeds ouder. De langdurende zorg verandert daardoor ook. Tegenwoordig hoor je steeds vaker de term informele zorg. Wat is informele zorg? Wat betekent informele zorg voor de bewoners van Het Baken?

Meer mensgericht

Binnen Het Baken verandert de kijk op zorg en welzijn. Natuurlijk blijft de medische behandeling belangrijk. Daarnaast is er nu nog meer aandacht voor de kwaliteit van leven en goede zorg. Wat betekent dit voor u als bewoner van Het Baken. Wij vroegen het aan Riëtte van Heeswijk, projectleider informele zorg binnen Het Baken. “De verandering die gaat plaatsvinden is van ‘Wij weten wat goed voor u is’ naar ‘Wat vindt u belangrijk’ . Wanneer heeft u een fijne dag? Dus meer mensgerichte zorg. De zorg laten aansluiten aan uw behoeften. Uw leven staat centraal. Uw relaties en uw naasten blijven ook wanneer u in het Baken woont erbij horen. Zij zijn voor u tenslotte heel belangrijk. Alles verandert wanneer je in een verpleeghuis woont. Juist die naasten, vertrouwde gezichten en stemmen zorgen voor veiligheid. Je voelt je er beter door. Ook vrijwilligers spelen daarin een onmisbare rol. Zij kunnen persoonlijke wensen vervullen die het leven veraangenamen.

Samen zorgen dat...

Wat niet verandert is dat mensen oprecht van betekenis willen zijn voor een ander. Dat is een tijdloze kernwaarde. Wat wel verandert is dat die betekenis verschuift van ‘zorgen voor’ naar ‘samen zorgen dat’. Zorgen dat u zoveel mogelijk kunt leven als thuis. Dat u kunt praten als u daar behoefte aan hebt. Ook over moeilijke onderwerpen. Dat mantelzorgers, familie en vrienden onderdeel zijn van uw leven. En dat medewerkers, naasten en vrijwilligers betekenisvol blijven (samen)werken aan het welzijn en welbevinden van u. Dát is mensgerichte zorg en dat vraagt om relatiegericht werken. Juist die relatie tussen u, uw naaste, medewerker en vrijwilliger zorgt voor een stevige driehoek. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in die driehoek van betekenis kan zijn voor de ander en zichzelf.

Hoe gaat dit verder?

Riëtte: “ Binnen het Baken is er een projectgroep die hieraan werkt. Chris van Tilborg van de cliëntenraad zit ook in deze groep. Wij willen het goed doen. Dat betekent dat wij met alle betrokkenen om de tafel zitten. Dat wij een goede balans vinden. Het is een mooi project en bij alles wat ik doe vraag ik mij af: ‘Wat zouden mijn vader en moeder hiervan vinden als zij binnen Het Baken zouden wonen?’”

Overleg met de bestuurder februari 2023

Begroting centrale cliëntenraad (CCR) 2023

De jaarbegroting 2023 voor de CCR wordt goedgekeurd en meegenomen in het operationele plan 2023.

Adviesaanvraag mini-verbouwing in De Hullen.

De centrale cliëntenraad adviseert positief over de mini-verbouwing in De Hullen.
Vanaf het begin is de cliëntenraad erbij betrokken. De adviesaanvraag is duidelijk. De communicatie aan de bewoners en hun naasten is geregeld.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2022

De centrale cliëntenraad ontvangt per locatie de uitslag. De komende tijd worden de resultaten geanalyseerd. Op een volgende vergadering komt er een reactie en mogelijk een advies aan Het Baken.

Jaarplan Het Baken

De centrale cliëntenraad ontvangt het jaarplan 2023 – 2024 van Het Baken. De opzet van dit jaarplan wordt tijdens vergadering toegelicht. Desgevraagd wordt door de bestuurder bevestigd dat aandacht voor de cliëntmedezeggenschap Baken Breed aandacht krijgt.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!