Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | Mei 2023

Zoals u wellicht weet heeft Het Baken vier locaties. De Voord in Elburg, Seewende in Nunspeet, De Hullen in Oldebroek en Hoenwaard in Hattem. In totaal wonen er zo’n 320 mensen. Samen met u en uw naasten zetten de medewerkers van Het Baken zich in voor een zoveel mogelijk waardig leven. Uw welzijn is belangrijk.

Bij Het Baken werken maar liefst 800 gemotiveerde medewerkers (bijna 400 FTE). Verder zijn er meer dan 350 vrijwilligers en heel veel mantelzorgers actief bij het dagelijks gebeuren. U kunt zich dat vast wel voorstellen. Het is een hele operatie om 320 mensen dagelijks te verzorgen, activiteiten te organiseren, therapie te geven en elke dag verse maaltijden te verstrekken. Om het goed te laten verlopen is het nodig dat iedereen nauw samenwerkt. U als bewoner, de naasten, de vrijwilligers en de medewerkers.

Kwaliteit van zorg verbeteren

Mede op verzoek van de cliëntenraad heeft Het Baken in samenwerking met het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap, een cliëntenraadpleging uitgevoerd onder u als bewoner en uw naasten. Dit zijn de sterke punten van Het Baken:

 • Geboden zorg
 • Zorgmedewerkers (bejegening, vertrouwen, onvrede kunnen uiten)
 • Contact en gezelligheid (welzijn)

Enkele opmerkingen uit het onderzoek:

 • Leuke zusters
 • Het luisterend oor en veel begrip en geduld
 • Er is persoonlijke aandacht
 • De zorgverleners zijn vriendelijk
 • De verpleging is zorgzaam en attent
 • Er zijn altijd mogelijkheden om een gesprek te plannen
 • Lieve verzorgers

Er zijn ook aandachtspunten

 • Het eten op de community
 • Beschikbare tijd zorgmedewerkers (tijd, wachten, verhaal kwijt kunnen)
 • Nakomen gemaakte afspraken
 • Informatievoorziening
 • Inspraak zorgplan
 • Welbevinden cliënt (eenzaam voelen, daginvulling, wel eens vervelen)

De punten van aandacht zijn door de cliëntenraad met de bestuurder besproken en er zijn maatregelen genomen verbeteringen aan te brengen. De cliëntenraad is daarbij direct betrokken.

Mogelijk heeft u tips of zijn er toch klachten

Suzan Beens, adviseur kwaliteit & veiligheid vindt het belangrijk dat zaken worden benoemd. “Bespreek het ‘irritatie ’punt op de afdeling. Heeft u tips of voelt u zich niet gehoord: Vul dan het klachtenformulier in. Op alle locaties zijn deze formulieren beschikbaar. Maak er gebruik van want wij willen echt het beste voor onze bewoners. Via deze link kunt u meer lezen over het proces rondom klachten en via deze link komt u rechtstreeks bij het klachtenformulier waarop u kunt aangeven dat u graag wil dat er contact met u wordt opgenomen over de klacht die u hebt ”.

OVERLEG MET DE BESTUURDER 28 APRIL 2023

Beleid leven in vrijheid

Het Baken heeft de instemming van de cliëntenraad gevraagd op het beleidsplan leven in vrijheid. Na rapportage door Het Baken en behandeling binnen de cliëntenraad is besloten instemming te geven voor het geformuleerde en uit te voeren beleid. Een aantal aandachtspunten zijn bij de schriftelijke instemming meegegeven.

Jaarverslag Signalis 2022

Sinds 2017 heeft Het Baken de behandeling van officiële klachten ondergebracht bij Signalis, een gezamenlijke klachtencommissie van meerdere zorgverleners. Hierdoor ontstaat een efficiënte en kwalitatieve behandeling van klachten. In het jaarverslag staat slechts één officiële klacht vermeld. Deze klacht is opgepakt en afgewerkt. De meeste klachten worden intern opgelost. Om beter inzicht te krijgen overweegt Het Baken om ook intern opgeloste klachten te registreren. Wij komen hier later op terug.

Het Baken klaar voor de toekomst

Al meer dan een jaar wordt er binnen Het Baken gekeken of de organisatie klaar is voor de toekomst. De organisatie wil een efficiënte organisatie. Wil voor de medewerkers een goede en veilige werkomgeving. En gaat voor de optimale zorg van haar cliënten. Om dit te realiseren zijn er afgelopen tijd veranderingen doorgevoerd. Deze transitie is nu in een eindfase beland. Alle vacatures die door de transitie zijn ontstaan zijn ingevuld. In november vergadert de cliëntenraad en Het Baken of de doelstellingen zijn bereikt.

Extramurale zorg

Uit contact met gemeente Oldebroek en het Zorgkantoor is duidelijk geworden dat er geen extra middelen beschikbaar worden gesteld voor uitbreiding van de extramurale zorg. Het Baken denkt nu na over wat er wel mogelijk is voor de mensen die thuis wonen en zorg nodig hebben.

Marsha van Loo

Marsha van Loo, de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad geeft aan dat ze gaat stoppen met haar werk voor de cliëntenraad. Het was een moeilijke beslissing. Ander werk vraagt nu haar aandacht. Wij zullen haar enorm missen. In de maand juli nemen wij afscheid van Marsha. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om vervanging te realiseren.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!