Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | oktober 2022

Rond 23 september stond de zon precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duurde. Vanaf dat moment merk je steeds duidelijker dat de dagen korter worden, de lichten eerder aan moeten en dat de bomen hun bladeren beginnen te verliezen. Wij zijn met elkaar in de herfst van 2022 aangekomen. Dat is even wennen of je nu thuis woont of in Het Baken. Veel mensen voelen zich in die tijd toch iets eenzamer. Ook in een verzorgingshuis.

Van 29 september t/m 6 oktober was het de Week van de Eenzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt van deze week was de eenzaamheid bespreekbaar te maken. Juist in de herfst kunnen wij de drempel om over eenzaamheid te praten verlagen door op een structurele geïnteresseerde, niet-oordelende en integere houding, met erover te praten. Het gesprek is vaak net zo belangrijk als de oplossing. Help elkaar de herfst door.

SPIEGELGESPREKKEN

In oktober zijn de spiegelgesprekken gestart. Een spiegelgesprek is een gesprek tussen cliënten/naasten én medewerkers. Tijdens een het gesprek krijgen de cliënten/naasten eerst de kans om hun ervaringen te vertellen (medewerkers noteren vragen/opmerkingen). Daarna krijgen de medewerkers de ruimte om hun ervaringen te delen. En tot slot gaan cliënten/naasten en medewerkers met elkaar in gesprek. Een zeer effectieve manier die voor cliënten/naasten en medewerkers nieuwe inzichten kan opleveren en die de onderlinge dialoog stimuleert. Deze opzet zorgt er ook voor dat gewenste verbeteracties vaak sneller worden uitgezet. Bij de spiegelgesprekken zijn ook leden van de cliëntenraad aanwezig.

OVERLEG MET DE BESTUURDER SEPTEMBER 2022

Buiten/extramuraal, WMO en dagbegeleiding
De CCR maakt kennis met Mieke Draijer, eerste geneeskundige en Specialist Ouderengeneeskunde bij Het Baken. De ouderenzorg, voorheen veelal intern gericht, reikt tegenwoordig meer de hand naar de burger voor extramurale zorg. Huisartsen werken steeds vaker samen met Het Baken. De CCR heeft daarin zeker een taak. Het betreft tenslotte huidige en toekomstig cliënten van Het Baken.

Instemmingsaanvraag klachtenregeling

Na eerdere toelichting in de overlegvergadering van mei jl. heeft de CCR na de tekstaanpassingen ingestemd met de klachtenregeling en de folder voor cliënten. Bekijk de klachtenfolder hier.

Herstructurering organisatie Het Baken

In vervolg op de besprekingen in de overlegvergadering van augustus ontving de CCR extra informatie over adviesaanvraag. In hoofdlijnen worden de verschillende notities met elkaar besproken. De CCR vindt het van belang dat het doel deze transitie voor de bewoners en hun naasten duidelijk is. In de laatste notitie is dit als volgt uitgewerkt:

“Het doel van de transitie is om goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden en voor medewerkers een fijne werkomgeving te zijn waarin leren van en met elkaar belangrijk is. Dit ondanks en misschien juist wel vanwege de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt en korting op tarieven. Want de goede zorg voor de cliënten blijft bij Het Baken centraal staan. Om dit te bereiken willen we de ondersteuning dichter bij de zorg organiseren én tegelijkertijd medewerkers ontwikkelperspectief bieden.
Daarom kiezen we ervoor om een aantal aanpassingen te doen aan de organisatie, de manier van aansturing en op plaatsen gericht te versterken. Dit alles wel vanuit de randvoorwaarde om deze transitie budgetneutraal uit te voeren. Om die aanpassingen en ontwikkelingen goed te beschrijven en ook nog compact en leesbaar te houden, zijn de aanpassingen in separate documenten beschreven. Elk van deze documenten kan op zichzelf staan, want er is een inleiding en samenvatting en er is een verwijzing naar de kapstok die het overzicht behoudt van alle documenten.”
De CCR geeft op verzoek van de bestuurder uiterlijk 1 november haar advies.

Bijpraten met de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is in de personen van Jaap Kamphorst, voorzitter en Harriët van Veldhuizen, lid RvT op voordracht van de CCR, te gast in deze overlegvergadering. Er vindt uitgebreide reflectie plaats van RvT en CCR over actuele zaken en uitvoering van plannen voor de korte en lange termijn. Een prettig overleg in goede sfeer en openheid waarin ook best zorgen voor de toekomst worden gedeeld maar zeker ook vertrouwen in de koers van Het Baken wordt uitgesproken.

Wat verder ter tafel kwam

Een zorgpunt van de bestuurder is het realiseren van de begroting 2022 onder andere door de hoge energieprijzen en materiaalkosten. De nieuwe calamiteitenprocedure wordt in één van de eerstvolgende vergaderingen besproken. Binnenkort start de Corona vervolgvaccinatie voor bewoners en medewerkers van Het Baken.

Inloopsessie Nieuwbouw De Voord

Graag attenderen wij u op de inloopsessie op 31 oktober a.s. in locatie De Voord in restaurant De Rede waarin u meegenomen wordt in de genomen stappen, het schetsontwerp, esthetische aspecten, het aanzien, de buurtfunctie en het aspect duurzaamheid. Ook het vervolg van de procedure en de verwachte tijdsplanning komt aan bod. Daarbij kunt u kiezen uit 1 van de 3 inloopsessies, die voor cliënten,1e contactpersonen, vrijwilligers en medewerkers worden gehouden:

• 13:30-15:15 uur
• 15:45-17:30 uur
• 19:30-21:15 uur

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!