Werken bij Help & contact

NIEUWSBRIEF CLIËNTENRAAD | OKTOBER 2023

Regelmatig vergadert de cliëntenraad met de leden van de Raad van Toezicht. In deze nieuwsbrief gaan wij kort in op wat de Raad van Toezicht betekent voor Het Baken.

Het Baken is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent simpelweg dat Het Baken geen winst wil maken. Het doel is om bij te dragen aan maatschappelijke, sociale en ideële doelen. Het Baken is ruim 25 jaar geleden opgericht vanuit verschillende protestants christelijke kerken. Deze basis is nog steeds een belangrijke inspiratiebron voor en in de zorgverlening.

Het beleid is volledig gericht op het bieden van goede zorg. Dat onze bewoners zich geborgen en thuis voelen, waarbij hun welbevinden centraal staat. U en uw verwanten moeten erop kunnen vertrouwen dat er respectvol rekening wordt gehouden met uw persoonlijke situatie, want alleen dan spreken we van kwaliteit van leven.

De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in dit proces. Het bestuur van Het Baken moet zorgen voor goede en veilige zorg. De Raad van Toezicht controleert of het bestuur zijn werk goed doet en heeft de formele werkgeversrol naar de bestuurder. De Raad van Toezicht is eigenlijk de 'bewaker' en controleert of onze zorginstelling haar verplichtingen nakomt, of de zorgverlening goed functioneert, en of de belangen van de cliënten worden behartigd. Ze houden toezicht op het beleid, financiën en de kwaliteit van zorg. Op deze manier zorgen ze ervoor dat Het Baken op een verantwoorde en goede manier wordt bestuurd, wat uiteindelijk ten goede komt aan het welzijn van de bewoners.

De Raad van Toezicht is positief kritisch en houdt rekening met het maatschappelijke belang van onze instelling. De beoordeling van cliënten en medewerkers, zijn belangrijk bij hun beoordeling.

OVERLEG MET DE BESTUURDER OKTOBER 2023

Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Patrick Schultink (waarnemend bestuurder) en Jaap Kamphorst (voorzitter Raad van Toezicht).

Instemmingsaanvraag visie op informele zorg

We staan voor een uitdagende, maar noodzakelijke transitie in de manier waarop we zorg verlenen. De financiële beperkingen, het tekort aan zorgpersoneel en de (complexe) zorgvraag die blijft groeien, maken dat een traditionele aanpak niet meer volstaat. Dat vraagt om een andere aanpak waarbij de inzet van vrijwilligers en verwanten noodzakelijk is. De cliëntenraad neemt met één afgevaardigde deel in de werkgroep informele zorg en is daarmee betrokken bij dit omvangrijke project.

Wat is informele zorg?

Informele Zorg is zorg en ondersteuning die op dit moment onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht. De werkgroep heeft de volgende Visie op informele zorg opgesteld:

“In de samenwerking tussen cliënt/bewoner, informele en formele zorg en sociaal netwerk wordt zorg en ondersteuning met en voor de cliënt/bewoner op maat georganiseerd. In deze samenwerking werken we vanuit gelijkwaardigheid, vertrouwen, erkenning en hebben we respect voor elkaars (on)mogelijkheden en grenzen.”


De centrale cliëntenraad stemt in met deze visie en wenst betrokkenen succes met het project. De cliëntenraad vraagt wel aan de projectgroep aandacht te hebben voor de vrijwilligers. Zij nemen een bijzondere plaats in bij Het Baken. Het is van belang hen vanaf het begin te betrekken en dit te vermelden in de betreffende documenten.

Instemmingsaanvraag voedingsplan menucyclus

Uit onderzoek blijkt dat investeren in eten en drinken binnen de zorginstellingen in belangrijke mate bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van de bewoners. Een gezamenlijke maaltijd geeft niet alleen structuur maar ook gezelligheid en zien eten doet eten. Binnen Het Baken is men daarom continu bezig om de kwaliteit te waarborgen. De cliëntenraad stemt in met de nieuwe menucyclus.

Het Baken zal de cliëntenraad blijven raadplegen bij nieuwe ontwikkelingen. Ook toekomstige veranderingen per locatie worden per locatie besproken met de cliëntenraad.

Financiële zaken

We naderen snel het jaar 2024. Een goed moment om een paar financiële zaken te bespreken.

  • Budget 2024 voor de cliëntenraad. Elk jaar krijgt de cliëntenraad een klein budget om noodzakelijke dingen te regelen. Denk aan opleidingen, drukkosten voor de brochure etc.
  • Verder de begroting van Het Baken voor het jaar 2024 besproken. Hierbij ging het vooral over de financiering van de overheid en het zorgkantoor.

Adviesaanvraag profiel nieuw lid Raad van Toezicht

De profielschets voor een nieuw lid Raad van Toezicht wordt besproken en toegelicht. De cliëntenraad adviseert positief op de profielschets.

Nieuwe ambtelijk secretaris cliëntenraad

Even voorstellen..

Mijn naam is Anneke Oskam. Ik ben 62 jaar. Op 1 november ben ik begonnen als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Ik heb 44 jaar in verschillende functies in de zorgsector gewerkt, waaronder als zorgmanager in een verzorgingshuis, projectmanager van bouwprojecten in de zorg en bestuurssecretaris. Omdat ik graag minder wilde gaan werken om meer van andere mooie dingen in het leven te gaan genieten, ben ik onlangs gestopt met mijn werk als bestuurssecretaris.

De functie van ambtelijk secretaris van de cliëntenraad biedt mij de mogelijkheid om een aantal uren te blijven werken en betrokken te blijven bij de zorg. Het lijkt mij fijn om bij Het Baken te werken en eraan bij te dragen dat de bewoners het goed hebben. Als eerste contactpersoon van de Centrale Cliëntenraad kunt u voor vragen en opmerkingen bij mij terecht. Ik ben bereikbaar via e-mailadres aoskam@zorgverlening-hetbaken.nl.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!