Werken bij Help & contact

NIEUWSBRIEF CLIËNTENRAAD | SEPTEMBER 2023

‘De zusters zijn echt ontzettend lief‘

Tijdens de familieavonden wordt het vaak gezegd: ‘De zusters zijn echt ontzettend lief’ Ook de uitslagen van de vragenlijsten laten zien dat bewoners en naasten blij zijn met de zorg. Hoe komt het dat de zorgmedewerkers zo worden gewaardeerd? Natuurlijk zijn er meerdere redenen. Mogelijk zijn we in deze omgeving iets aardiger voor elkaar. Het komt ook omdat veel goede mensen bij Het Baken willen werken. En zo zijn er nog meer redenen te noemen.

Hoe werken de zorgmedewerkers aan hun eigen kwaliteit?

Bij Het Baken wordt er gewerkt met de methode ‘Beelden van Kwaliteit’. Onno Tams en Anneke aan ’t Goor begeleiden de communities in deze processen vanuit Beelden van Kwaliteit. Onno vertelt: “In overleg met het team loopt een getrainde observator tijdens de dagelijkse werkzaamheden mee. Hij schrijft letterlijk op wat er gebeurt. Wat er wordt gezegd, wat er wordt gedaan, hoe erop wordt gereageerd. De observator geeft geen oordeel of advies. Hij schrijft het gewoon allemaal op. Vervolgens bespreekt het team het verslag. Zij krijgen als het ware de mogelijkheid zichzelf aan het werk te zien en geven betekenis aan wat ze lezen. Ze kijken in de spiegel. Wat gaat er goed, waar zitten onze kwaliteiten? Waar kunnen we ontwikkelen? Wat willen we behouden en wat kunnen we anders doen? En hoe komen we tot keuzes die we maken?

De medewerkers hebben een uitgangspunt: Het welzijn van de bewoners. Het resultaat is verbluffend. Bestuurder Wilfred Juurlink: “Al jaren laten wij onze medewerkers onder andere vanuit Beelden van Kwaliteit ontdekken hoe zij vanuit hun handelen bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze bewoners en cliënten. Het is mooi om te zien wat dit met de betrokkenen doet en hoe je als team, maar ook als individu, kunt groeien.” Anneke en Onno gaan in 2024 deze observaties ook organiseren in andere zorginstellingen.

OVERLEG MET DE BESTUURDER 8 SEPTEMBER 2023

Instemmingsaanvraag menucyclus
De Cliëntenraad heeft de aanvraag over de menucyclus bestudeerd en heeft nog een aantal vragen en opmerkingen neergelegd bij de bestuurder. In de volgende vergadering zal dit onderwerp worden afgerond. Het is heel belangrijk dat de bewoners blij zijn met de aangeboden maaltijden.

Voorblad bij aanvragen
Als Het Baken een verzoek om advies of instemming doet wordt er gebruik gemaakt van een voorblad waarin kort wordt uitgelegd waar de aanvraag over gaat. De Cliëntenraad vindt het belangrijk het direct duidelijk is welke invloed het verzoek heeft op de individuele bewoner van Het Baken. Het voorblad zal hierop worden aangepast.

Deelname landelijke actiedag

Op 5 september 2023 zijn meer dan 40 medewerkers van Het Baken naar Den Haag gereisd. Tijdens deze landelijke actiedag is er een petitie aangeboden en hebben de zorgmedewerkers hun zorgen uitgesproken over de aangekondigde bezuinigingen. De dag is rustig en goed verlopen. Radio, Televisie en kranten hebben er veel aandacht aan besteed. Op de locaties van Het Baken is veel overgesproken. Naasten van bewoners hebben de locaties bezocht en vragen gesteld en hun steun laten blijken.

Buurtbewoners bezoeken De Voord

De ontwerpplannen voor de nieuwbouw zijn bijna afgerond. Om de buurtbewoners goed te informeren is er binnenkort een overleg in De Voord. Voorafgaande aan deze bijeenkomst is het voor de buurtbewoners mogelijk om met eigen ogen te zien waarom nieuwbouw noodzakelijk is.

Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Anneke Oskam de nieuwe ambtelijk secretaris start 1 november in haar functie. De Cliëntenraad is blij met de komst van Anneke. In de volgende nieuwsbrief zal Anneke zich aan u voorstellen.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!