Stichting Vrienden van Het Baken

De Stichting Vrienden van Het Baken zet zich in voor het welbevinden van onze cliënten. Dankzij de Stichting kunnen we extra dingen doen of aanschaffen die het verblijf bij Het Baken extra prettig maken.

Enkele voorbeelden zijn de herinrichting van de binnentuin van locatie Seewende, de inrichting van de verbindingshal naar afdeling op community De Haven, het plaatsen van materialen in de dierenwei bij locatie Klein Rhijnvis en de Multimedia-nis op afdeling De Abbert. Daarnaast geeft de stichting ook invulling aan cultuur en entertainment. De Stichting Vrienden van Het Baken staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wilt u meer weten over de projecten of wilt u zelf bijdragen? Zie www.vriendenvanhetbaken.nl of neem dan contact op met de stichting via: stichtingvriendenvan@zorgverlening-hetbaken.nl.

Bankrekeningnummer: NL07RABO0384725597