Stichting Vrienden van De Hullen

De hoofddoelstelling van de Stichting is het in bezit en beheer houden van de rolstoelbus. Deze wordt dagelijks ingezet voor het vervoer van nog thuiswonende ouderen van en naar een dagopvang, incidenteel vervoer voor het Rode Kruis en voor de Zonnebloem en het vervoer op individuele basis van bewoners die bijvoorbeeld op familiebezoek of een dagje uit willen gaan.

Verder financiert de Stichting datgene wat in Zorgcentrum De Hullen nodig is voor de bewoners, waarvoor via de reguliere kanalen geen middelen beschikbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van extra financiële middelen voor de activiteitenbegeleiding, bijdragen aan de inrichting van de huiskamer en de tuin van De Hullen.

 

Wilt u meer weten over de projecten of wilt u zelf bijdragen? Neem dan contact op met de stichting via: vriendenvandehullen@gmail.com

Bankrekeningnummer: NL78RABO0348423233