Fysiotherapie

Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u wanneer u moeite krijgt met (trap)lopen, zitten of staan. Ook wanneer u te maken krijgt met ziekte of een aandoening kan het zijn dat bewegen moeizamer gaat. Als dit uw dagelijks leven en zelfstandigheid beïnvloedt dan is dat niet prettig. Met fysiotherapie van de specialisten van Het Baken wordt u ondersteund bij het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.

Aan de hand van uw mogelijkheden en beperkingen stelt de fysiotherapeut een persoonlijk behandelplan op. Samen werkt u aan het verbeteren van bijvoorbeeld uw spierkracht en conditie, zodat u weer zo optimaal mogelijk kunt bewegen en functioneren. Tijdens de trainingen kunt u onder andere gebruik maken van onze speciale fitnessapparatuur en oefenmaterialen. Daarnaast zullen we u ook, waar wenselijk, een persoonlijk trainingsplan voor thuis meegeven. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding van uw fysiotherapeut.

Specialisaties fysiotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van fysiotherapie:

– Algemene fysiotherapie
– Geriatrie fysiotherapie
– Oedeemtherapie
– Arbeidsfysiotherapie

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in:

– Revalidatie na een operatie (bijvoorbeeld nieuwe heup of knie)
– Revalidatie na een amputatie (prothesetraining)
– Revalidatie bij hart- en vaatziekten
– Revalidatie na conditievermindering t.g.v. bijv. een ziekenhuisopname
– Revalidatie na een beroerte (CVA of TIA)
– Screening, behandeling en begeleiding bij Parkinson

En u kunt bij ons terecht om actief en gezond te blijven:

– Fysio Fitness
– Cursussen en trainingen valpreventie

Vakverenigingen

www.keurmerkfysiotherapie.nl
www.kngf.nl

Pluspraktijk

Onze fysiotherapiepraktijk mag zich ook de komende 2 jaar weer Pluspraktijk noemen. Dit betekent dat wij niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar nog een stapje verder gaan. Wij bieden aanvullende programma’s, nemen deel aan diverse netwerken en maken onze kwaliteit inzichtelijk.

Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van onze fysiotherapeuten, het resultaat van onze klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Daarnaast hebben wij een goede bereikbaarheid en korte wachttijden.