Werken bij Help & contact

NIEUWSBRIEF CLIËNTENRAAD | december 2023

De binnendeuren gaan open voor meer bewegingsvrijheid

We delen graag belangrijk nieuws over de bewegingsvrijheid van onze bewoners, met name degenen die te maken hebben met psychische beperkingen zoals dementie. Tot nu toe waren de binnendeuren voor de meesten van hen gesloten, maar vanaf februari 2024 gaan deze deuren zo veel mogelijk van slot. Bewoners krijgen dan meer de vrijheid om zelfstandig te gaan en staan waar ze willen en wanneer ze dat willen, tenzij er ernstige bezwaren zijn.

Deze verandering wordt zorgvuldig voorbereid. Op 7 december 2023 heeft Het Baken als proef op locatie De Voord tussen 08.00 uur en 20.00 uur de binnendeuren al geopend. In de eerste helft van de dag stond één klapdeur open, en rond 18.00 uur is de tweede klapdeur geopend. Er is nauwlettend geobserveerd hoe de 64 vaste bewoners reageerden. Slechts 14 bewoners hebben de afdeling verlaten. Van deze 14 bewoners waren er 6 al gewend om alleen de afdeling te verlaten. Voor 7 bewoners was dit een compleet nieuwe ervaring. Eén bewoner, voor wie het nieuw was, liep naar de buitendeur, nam buiten een sigaret en keerde zelfstandig terug. Van de 7 bewoners bleven er 2 een half uur in de gang en in het restaurant. De overige 5 namen kort een kijkje in de gang. Voor 1 bewoner waren de prikkels iets te veel. Hij is teruggebracht naar zijn woonomgeving. De reactie van de bewoners komt overeen met de ervaringen bij andere zorginstellingen waar soortgelijke proeven zijn gehouden. De bewoners waarderen de vrijheid maar het merendeel van de bewoners blijft gewoon op de afdeling.

Dergelijke proeven zijn essentieel om de implementatie van dit beleid zo veilig en effectief mogelijk te maken. Het Baken controleerde vooraf het gebouw om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Het beleid om meer vrijheid te geven wordt stap voor stap ingevoerd. De eerste stap is om de binnendeuren open te zetten daarna volgen de buitendeuren. Voor de buitendeuren van het slot gaan worden door de zorgmedewerkers gesprekken gevoerd met de bewoners en hun naasten. Op die manier werkt Het Baken aan een persoonlijke aanpak, passend bij de wensen, behoeften en de mogelijkheden voor de individuele bewoner. Ook met de cliëntenraad, de buurt en de gemeente wordt er vooraf overlegd.

In alle gevallen staat 'zorgvuldigheid boven snelheid'. De balans tussen veiligheid en vrijheid is maatwerk. Zie voor verdere informatie: https://www.zorgverlening-hetbaken.nl/informatie-open-deuren

OVERLEG MET DE BESTUURDER DECEMBER 2023

Adviesaanvraag begroting Het Baken
De financiële commissie van de cliëntenraad heeft de adviesaanvraag met bijbehorende stukken doorgenomen en uitgebreid besproken met de manager financiën en de directeur bedrijfsvoering. Een duidelijke toelichting op de conceptbegroting en het beantwoorden van vragen en opmerkingen vanuit de cliëntenraad zijn prima verlopen. Tijdens de vergadering is met de bestuurder gesproken over de methodiek van het begroten van het verzuimpercentage medewerkers. De cliëntenraad besluit een positief advies uit te brengen over de begroting 2024.

Strategisch jaarplan 2024

De cliëntenraad heeft het concept strategisch jaarplan van Het Baken voor 2024 ter informatie ontvangen. De cliëntenraad stelt een aantal vragen onder andere over medezeggenschap van de bewoners en de medewerkers. De bestuurder neemt suggesties van de cliëntenraad mee voor het definitieve plan.

Programma “Waardigheid en Trots” helpt zorgorganisaties klaar te zijn voor de toekomst

De allereerste stap die nodig is om de zorg toekomstbestendig te maken is bewustwording. Het met elkaar realiseren dat de zorg anders moet en ook anders kan. Middelen en coaches worden door Waardigheid en Trots beschikbaar gesteld. De concrete invulling bij Het Baken wordt in de loop van 2024 besproken. De cliëntenraad zal hierbij worden betrokken.

Symposium “Open Deuren”

Om de betrokkenen te informeren over het Open Deuren beleid heeft Het Baken een symposium georganiseerd. Ook de cliëntenraad was daarbij aanwezig. In 2024 wordt een soortgelijk symposium overwogen over het onderwerp ”Anders en Samen”.

WISSELING IN DE SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Per 1 januari wijzigt de samenstelling van de Raad van Toezicht van Het Baken. Na een periode van 8 jaar stopt Anne Westerduin-De Jong als toezichthouder bij Het Baken. Ina Nieland (1970) is benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Ina heeft een brede en langjarige ervaring in zowel de ouderen- als de gehandicaptenzorg. Ze is werkzaam als regiomanager bij Accolade Zorg. Zij zal deelnemen aan de commissie Kwaliteit en veiligheid. In Ina Nieland heeft de Raad een waardige opvolger gevonden die de inhoud van de zorg kent en zicht heeft op de uitdagingen waarvoor Het Baken staat. Wij wensen haar succes en wijsheid.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!