Werken bij Help & contact

Nieuwsbrief Cliëntenraad | maart 2024

Naasten en vrijwilligers zijn heel belangrijk!

Door de toenemende zorgvraag (steeds meer ouderen met ernstige klachten) en de krapte op de arbeidsmarkt (niet voldoende medewerkers) zijn alle zorgverleners het eens dat echte samenwerking met mantelzorgers, naasten, vrijwilligers heel belangrijk is.

Als zorgmedewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers en het netwerk van familie en vrienden meer samenwerken, ontstaat zorg en welzijn die aansluit bij de wensen van de oudere. Samen zorgen voor ouderen. Nu en in de toekomst. Het meer samenwerken met elkaar is een verandering die in heel Nederland wordt doorgevoerd.

Wat betekent dit voor u als bewoner of als naaste van een bewoner?

Het Baken gaat zich meer richten op wat u als oudere zelf nog kunt. In de praktijk blijkt dat u als oudere het vaak fijn vindt dat er aandacht is voor wat er nog mogelijk is. Kunt u iets niet? Geen probleem, dan wordt u gewoon geholpen. Ook ziet u als bewoner vaker een vrijwilliger die helpt bij bijvoorbeeld het dekken van de tafel en bij veel andere activiteiten. Hoe gezellig is het dat een bekende van u helpt bij de activiteiten die worden georganiseerd. Als naaste zal er vaker een beroep op u worden gedaan. Wilt u helpen bij een activiteit? Kunt u aanwezig zijn bij een maaltijd? Natuurlijk beseft iedereen dat u niet altijd tijd ervoor hebt. En het is heel belangrijk dat u als naaste zich gewaardeerd voelt. Welkom en een volwaardige hulp.

Wat betekent het voor de medewerkers?

Voor de medewerkers is deze nieuwe manier van werken ook een echte verandering. Zij moeten wennen aan het idee dat een naaste een activiteit doet en dat zij het dan op zo’n moment los moeten laten. Om hun kennis en ervaring vervolgens op een andere manier in te zetten. Bij iedereen moet het besef er zijn dat we het doen uit liefde. Dat we het doen om iedereen waar mogelijk een waardig en mooi leven te geven.

De werkgroep Informele zorg is druk bezig om te zorgen dat iedereen is voorbereid op deze verandering. Op de website www.zorgverlening-hetbaken.nl kunt u de laatste stand van zaken lezen. De cliëntenraad is nauw betrokken bij deze verandering. Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

Laten we elkaars lasten dragen en elkaar bemoedigen,
ook als dat niet altijd makkelijk is.

Overleg met de bestuurder/maart 2024

Kwartaalrapportage Q4 regionale projecten Noord-Veluwe
Onder de titel “Een samen redzame gemeenschap” ontving de cliëntenraad de voortgangsrapportage Q4 2023 over de lopende regionale projecten. De volgende organisaties zijn hierbij betrokken:

  • Woonzorg Unie Veluwe (WZU) met onder andere locaties in Elburg, Nunspeet, Doornspijk en ‘t Harde;
  • Zorggroep Noordwest-Veluwe met onder andere een locatie in Nunspeet;
  • Viattence met onder andere locaties in Wezep en Heerde;
  • Het Baken met locaties in Hattem, Oldebroek, Nunspeet en Elburg.

Deze vier organisaties hebben hun krachten gebundeld om samen de uitdagingen het hoofd te bieden. Op dit moment wordt er maar liefst aan tien projecten gewerkt. Van deze tien projecten is Het Baken voor twee onderwerpen de portefeuillehouder. Dit zijn de projecten “Informele Zorg” en “Beelden van Kwaliteit”. De cliëntenraad is blij met de samenwerking maar is van mening dat de rapportage te weinig concrete resultaten laat zien.

Er is mogelijk sprake van een fusie tussen WZU Veluwe en de Lelie zorggroep. Het hoofdkantoor van deze laatste zorgroep is gevestigd in Rotterdam. Binnenkort hebben de bestuurders van de deelnemende zorginstellingen overleg met het bestuur van WZU/Lelie zorggroep om de continuïteit van de huidige regionale samenwerking te waarborgen.

Stand van zaken nieuwbouw De Voord
Een besluit door B&W gemeente Elburg over het door Het Baken ingediende nieuwbouwplan wordt voor de zomer verwacht.

Bedrijfsvoering 4e kwartaal 2023

De financiële commissie van de cliëntenraad heeft samen met de directeur Bedrijfsvoering van Het Baken de resultaten over het vierde kwartaal van 2023 bekeken. De gerealiseerde cijfers komen overeen met de verwachtingen en zijn positief. Het is helemaal een positief resultaat wanneer je het vergelijkt met de resultaten van zorgaanbieders in de rest van het land.

De Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners en heeft invloed op het beleid van Zorgverlening Het Baken. Als cliëntenraadslid kun je op allerlei manieren helpen. Je biedt een luisterend oor. Je maakt soms een wandeling, een praatje of doet een spelletje met de bewoners. Met kennis over de bewoners behartig je de belangen van de bewoners en adviseer je de bestuurder. Jij geeft onze ouderen een stem. Meld je aan. Bel 088-2581627 of stuur een mail naar cliëntenraad@zorgverlening-hetbaken.nl.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!