Werken bij Help & contact

Informele zorg. Fase leren, wennen en inspireren!

02 april 2024

U hoort de term inmiddels steeds vaker vallen: informele zorg. We deelden eind vorig jaar al de visie van informele zorg. Maar ook in het jaarplan 2024 van Zorgverlening Het Baken is het een belangrijk punt op de agenda. Hier en daar zijn teams ook al voorzichtig aan begonnen met het implementeren van informele zorg. Groot of klein. Onder de noemer ‘informele zorg’ of nog niet. Daarom hoog tijd voor een update en meer informatie over dit belangrijke project.

Bent u nog helemaal niet op de hoogte? Of zegt deze term u niets? Dan helpt deze informatiepagina over Informele Zorg u op weg!

Wat is er gebeurd?

Op basis van de visie (die we eerder met u deelden via de nieuwsbrief en website en die met hulp van allerlei doelgroepen tot stand is gekomen) heeft de werkgroep Informele Zorg de afgelopen tijd hard gewerkt aan het verder uitwerken van de dingen die we per betrokken doelgroep moesten onderzoeken.

Want de werkgroep ziet dat er randvoorwaardelijk (lees: wat is er allemaal nodig om informele zorg goed te kunnen uitvoeren binnen Het Baken) nog veel onderzocht en geregeld moet worden. Om te voorkomen dat straks elke locatie en elk team het wiel nog een keer moet uitvinden en we dus dingen dubbelop gaan doen. Wat is er dan onderzocht? Denk bijv. aan hoe we alles regelen rondom de inzet van vrijwilligers en naasten. Van techniek (dus welke systemen) tot juridische zaken (de criteria m.b.t. het werven van vrijwilligers en wat zij wel of niet 'mogen’ doen), van werving (hoe werven en enthousiasmeren we dan geschikte mensen) tot communicatie (hoe informeren we bijv. huidige en nieuwe vrijwilligers en naasten). Daarnaast zochten we een hoop uit op gebied van beleid en kwaliteit en ook welke impact informele zorg kan hebben op bijv. de inhoud van de verschillende functies binnen Het Baken. Denk bijv. aan de rol van collega’s welzijn. En of er, en zo ja wat, de impact kan zijn op de functie van zorgmedewerkers en bijv. de ondersteunende diensten en collega's van het Behandel- en Adviescentrum. Ook hebben we nagedacht over hoe we de komende tijd, samen met medewerkers, het netwerk van bewoners kunnen motiveren om meer informele zorg taken op te gaan pakken. En, daaraan vooraf, hoe we bewoners en medewerkers zorgvuldig en met kleine stapjes meenemen in de veranderingen.

Tegelijkertijd namen we het managementteam, maar ook de CCR en OR van Het Baken goed mee in de plannen en besluitvorming. Een belangrijk proces, wat ook tijd vraagt en zorgvuldig moet gebeuren. Alle uitkomsten van het werk zijn zeker niet (!) in beton gegoten maar richtlijnen en kaders zijn heel belangrijk en fijn om straks met elkaar (managers, medewerkers, bewoners, naasten en vrijwilligers) inhoud te geven aan wat het dan voor elke community gaat betekenen.

Wat staat er te gebeuren de komende tijd?

Het bovenstaande is nog niet klaar. Tegelijkertijd willen we wel beginnen met iedereen; de medewerker de bewoner, naasten, vrijwilligers en onze omgeving te laten wennen aan het gedachtengoed van informele zorg. Dit doen we door o.a. vanaf nu vaker updates op intranet Lev, de website, social media van Het Baken, het Toilet Papier (interne nieuwsbrief binnen de locaties) en op andere communicatiekanalen te plaatsen. Dus welke ontwikkelingen er zijn, wat er staat te gebeuren, wat u kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt.

Ook willen we actief gaan uitlichten welke ‘informele zorg’ we eigenlijk al met elkaar geven. Zogenaamde inspiratieverhalen. Want we doen al zoveel in de samenwerking met bewoners, naasten, vrijwilligers, andere betrokkenen en elkaar. Projecten waar we gewoon aan begonnen zijn en die we al doende al met elkaar vormgeven. Ook denken we de komende weken specifiek verder door over de implementatie van informele zorg op elke locatie van Het Baken. Dus de switch naar het per locatie passend en specifiek maken van informele zorg. Hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Wat is daarvoor nodig? Welke manier van (samen)werken is dan handig? Hoe faciliteren we dit zo goed mogelijk? De antwoorden op deze vragen verzinnen we niet alleen zelf maar toetsen we ook bij deze en gene.

Tegelijkertijd zal er ook vanuit de overheid een landelijke campagne gaan lopen waarin Nederlanders in het algemeen zullen geïnspireerd en gemotiveerd worden om meer in de zorg te gaan betekenen. Ook daar zal Het Baken bij aanhaken. Tegelijkertijd is er veel kennisuitwisseling en samenwerking met andere ouderenzorgorganisaties uit de regio: Viattence, Zorggroep Noordwest-Veluwe en WZU Veluwe.

Meer informatie

Dit alles klinkt misschien nog wat abstract. Of al zo concreet dat u misschien vragen hebt of misschien (meer dan voorheen) spanning ervaart rondom dit thema en de impact op de bewoner, naasten en familie, de community en zo ook op Het Baken. Daarom hebben we een Informatiepagina Informele Zorg gemaakt waarop u veel informatie kunt vinden of nog eens teruglezen.

Voel u vrij uw zorg dan met de medewerkers van de community, de community coach of (operationeel) leidinggevende waaraan u verbonden bent, te delen. Dan kan hij of zij met u meedenken. U kunt uw vraag teruggeven aan de Werkgroep Informele Zorg zodat we dit mee kunnen nemen. U bereikt de werkgroep door te mailen naar zorgmanager Riette van Heeswijk: rvanheeswijk@zorgverlening-hetbaken.nl.

Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!